Novinky
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
24.02.2020: Valentýnské tvoření
24.02.2020: Diagnostika u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Evropský den jazyků
Jako každý rok jsme i letos oslavili Evropský den jazyků 26.9.2019. Jak se s ním poprali žáci z různých tříd nebo různých jazyků, můžete prozkoumat v následujících příspěvcích:
 
Ruský jazyk:
I letos jsme si připomněli EDJ několika zajímavými aktivitami.
Sedmáci, teprve začínající s ruským jazykem, seznámili své spolužáky s některými zajímavostmi Ruska, které znají z pohádek, filmů nebo vyprávění. Dozvěděli jsme se např. jak se dělá kvas, dymkovskaja igrushka, šašlik, co je to chochloma, kakošnik, sarafán, zasmáli se nad legendárním Jen počkej zajíci nebo současným animovaným filmem Máša a medvěd.
Starší spolužáci si rozšířili slovní zásobu. Opatřili si výrobek s cizojazyčným pojmenováním, kde nesměla chybět samozřejmě ruština. Takže už víme jak se řeknou hygienické kapesníčky, těstoviny z tvrdé pšenice, ubrousky, sprchový gel,  lázeňské oplatky s příchutí….
Deváťáci si vylosovali text a jejich úkolem bylo zašifrovat sdělení čísly 1-33 (podle počtu písmen a znaků azbuky) Vše opatřili vhodným obrázkem k textu.
Až na některé výjimky přistoupila většina žáků k úkolům zodpovědně a s chutí. Věřím, že to přispělo k rozšíření poznatků a vědomostí.
 
Německý jazyk:
V hodinách němčiny jsme navštívili oficiální stránky Evropského dne jazyků a vyzkoušeli si jazykolamový kvíz. ( Hádali jsme, z kterého jazyka by mohly jednotlivé jazykolamy pocházet. ) V další hodině jsme hledali informace k samotnému Evropskému dni jazyků. Proč se vlastně slaví? Kdo ho slaví? Kdo ho organizuje? Jakými jazyky se mluví v Evropě? Uměli byste odpovědět na všechny otázky?
 
Anglický jazyk
3. třída
Vzhledem k tomu, že se teprve začínáme učit AJ, tak jsme se v rámci mezipředmětových vztahů zaměřili jen na Mapu světa a anglicky mluvící země. Zvukové ukázky s oporou učebnice Happy Street 1 nám výborně posloužily.
 
5. třída
Žáci 5. třídy si u příležitosti Dne jazyků povyprávěli o zemích, ve kterých se hovoří anglicky a pak vytvořili dopis, ve kterém popisovali sebe, svou rodinu a zmínili se o svých zálibách. Většina prací byla na výborné úrovni.
 
6. třída
Žáci VI. B se rozdělili do 4 týmů. Každý tým se rozhodl pro prezentaci  nejoblíbenější země, ve které je mateřštinou anglický jazyk. Úkolem bylo zjistit o dané zemi co nejvíce informací, zvláštností a seznámit své spolužáky s nejběžnějšími slovíčky, pokrmy či písničkou. Jeden tým nás mile překvapil  dokonce vlastní výrobou videa. Prezentace projektů se všem moc povedla.

   V. A

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků

   VI. B

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků

   Němčina VIII.A

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
  
 

Ruština

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
Evropský den jazyků
 
 

Dne: 23. 10. 2019