Novinky
19.06.2019: Olympijský běh
19.06.2019: Jump Park
19.06.2019: Rozloučení se školním rokem
19.06.2019: Výlet VI. A
19.06.2019: SRPŠ - Den dětí
18.06.2019: Život dětem
18.06.2019: Čokoládová tretra
18.06.2019: Výlet do ZOO
12.06.2019: Soutěž J.A. Komenský
12.06.2019: Žonglér Ošmera
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dopravní výchova IV. A
Žáci IV. A prověřili 10. 6. 2019 své znalosti z dopravní výchovy ve Středisku volného času Atlas v Přerově. Zopakovali si důležitá pravidla silničního provozu a upevnili si znalosti o dopravních značkách. Žáci 4. třídy již mohou sami jezdit na kole v silničním provozu, proto je v letošním roce čekala zkouška způsobilosti cyklisty. Praktickou jízdou na kole na dopravním hřišti a splněním vědomostního testu mohli získat Průkaz cyklisty. Ne všem se podařilo tento průkaz získat, proto by si někteří měli více osvojit vědomosti z dopravní výchovy, než se sami vydají na kole na silnici. Všem ostatním blahopřeji a přeji spoustu ujetých kilometrů bez nehod.             
   
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
 
 

Dne: 12. 06. 2019