Novinky
08.11.2019: Anglické divadlo
07.11.2019: Světová náboženství, sekty
07.11.2019: Sex, AIDS a vztahy
07.11.2019: Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
07.11.2019: Umění říkat ano a ne
07.11.2019: Skrytá nebezpečí internetu
07.11.2019: V.A Výtvarná a pracovní výchova
07.11.2019: Bolest jménem šikana
04.11.2019: Vítání občánků
04.11.2019: Závislosti on-line
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Okresní kola soutěže konverzace v anglickém jazyce

Dne 6. 2. 2019 proběhlo okresní kolo soutěže konverzace v anglickém jazyce.

Zúčastnilo se jí 13 žáků z okresních základních škol a 3 žáci z gymnázií (měli svou kategorii). Soutěž byla rozdělená do dvou částí. V první části žáci společně poslouchali anglický text a v písemné části vypracovávali odpovědi k danému textu. Následně probíhala část anglické konverzace, kde žáci jednotlivě konverzovali na různá témata typu moje rodina, moje město nebo moje záliby. Konverzace trvala přibližně 5minut. Porota se skládala ze tří učitelů anglického jazyka.
Naši školu reprezentovala Nela Nevřalová, která sbírala zkušenosti. Příští rok to bude snad klidnější a výsledky lepší.

 

Dne 13. 2. 2019 probíhalo v budově Atlas a Bios Přerov okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie IIA.

Naši školu reprezentoval Vlastimil Hrabovský z IX.A.
Jako první proběhla písemná část, která se dělila na poslech a mluvnici. Dále si každý vylosoval své pořadové číslo, podle kterého půjde na konverzaci. Vlastimil si vylosoval číslo 18 z 19, takže následovaly asi tři hodiny sezení na židli a sledování, jak ostatní žáci postupně přicházejí a odcházejí.
Nakonec se dočkal i on. Na výběr bylo 6 témat: Rodina a přátelé, Počasí a oblečení, Moje město/vesnice, Doprava a cestování, Koníčky a volný čas a Můj normální školní den.
Vlastimil se sice neumístil na předních příčkách, nicméně i tak mu tímto děkujeme za reprezentaci naší školy.
 
Dne: 16. 04. 2019