Novinky
18.04.2019: Dějepis
Staré řecké báje a pověsti ...více zde

18.04.2019: Skřítci obvilníci
18.04.2019: Zápis do 1. třídy
18.04.2019: Vynášení moreny
18.04.2019: Ukliďme si česko
15.04.2019: VAŘENÍ - DĚVČATA DUBEN
15.04.2019: VAŘENÍ - DĚVČATA BŘEZEN
11.04.2019: Mateřinky v pohybu
09.04.2019: Noc s Andersenem
09.04.2019: Divadlo Zlín
Dobrodružství hastrmana ...více zde
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
V muzeu Přerov
Dne 13. března  se žáci 4. třídy vydali do Přerova na zámek, aby se zde zúčastnili interaktivního programu Hurá do pravěku. Po odložení bund a batohů se seřadili za sebe, chytli se připraveného provazu a vydali se tmou do pomyslné jeskyně lovců mamutů. Cesta to byla zajímavá a pro někoho i strašidelná.  Po absolvování této cesty se žáci posadili na zem do kruhu a vyslechli si zajímavou přednášku o pravěku. Pak hádali, jaké rostliny se nacházejí ve skleněných nádobách, které jim připravila paní průvodkyně. Tento úkol byl poměrně jednoduchý a žáci ho zvládli. Dozvěděli se přitom, jaké rostliny pravěcí lovci sbírali a čím se živili. Dále měli žáci možnost prohlédnout si zuby mamuta a lebku srnky a mohli porovnat hmotnost těchto částí živočichů. Poté se žáci vydali na prohlídku výstavy, kde si prohlédli vykopávky koster a různých předmětů, které pravěcí lidé používali. Paní průvodkyně svým vypravováním děti velmi zaujala. Na závěr si žáci zahráli na archeology a z písku v bedýnkách odkrývali různé části předmětů, které se vztahovaly k době, kdy žili pravěcí lovci.
Tento  interaktivní program byl velmi dobře připravený a žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací.
   
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
MUZEUM PŘEROV
 
 

Dne: 20. 03. 2019