Novinky
25.02.2021: Zimní olympiáda
Smajlíci ...více zde

18.02.2021: Hry na sněhu
18.02.2021: Srdíčkový den
18.02.2021: Moudrá sova
18.02.2021: Zimní olympiáda
18.02.2021: Projektový den
Zdravé zuby ...více zde

18.02.2021: Karneval
18.02.2021: Zimní olympiáda
Sluníčka ...více zde

03.02.2021: Olympiáda v českém jazyce
03.02.2021: Dějepisná olympiáda
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Zaměstnanci ve školním roce 2017 - 2018
Vedení školy  
Mgr. Libor Kubík zs@zshornimostenice.cz
reditel@zshornimostenice.cz
ředitel školy  
Mgr. Vlasta Krejčířová krejcirova@zshornimostenice.cz zástupkyně ředitele  
       
Ekonom  
Hana Slabá ekonom@zshornimostenice.cz ekonomka školy  
       
Základní škola - 1.stupeň  
Mgr. Kateřina Kalovská kalovska@zshornimostenice.cz třídní učitelka I. A  
Mgr. Danuše Petrášová petrasova@zshornimostenice.cz třídní učitelka I. B  
Mgr. Eva Skřehotová skrehotova@zshornimostenice.cz třídní učitelka II. A  
Mgr. Lenka Přemyslovská premyslovska@zshornimostenice.cz třídní učitelka III. A  
Mgr. Helena Krajčovičová krajcovicova@zshornimostenice.cz třídní učitelka IV. A  
Mgr. Martina Chodilová chodilova@zshornimostenice.cz třídní učitelka V. A  
Základní škola - 2.stupeň  
Mgr. Karin Miklendová miklendova@zshornimostenice.cz třídní učitelka VI. A  
Mgr. Jana Kotásková kotaskova@zshornimostenice.cz třídní učitelka VII. A  
Mgr. Petra Mraznicová mraznicova@zshornimostenice.cz třídní učitelka VIII. A,
metodik IKT a koordinátor EVVO
 
RNDr. Karel Sýkora sykora@zshornimostenice.cz třídní učitel IX. A,
výchovný poradce
 
Mgr. Jiřina Ostrčilová ostrcilova@zshornimostenice.cz učitelka, metodička prevence  
Mgr. Zdenka Opavská opavska@zshornimostenice.cz učitelka  
   
Školní družina  
Yveta Běhalíková behalikova@zshornimostenice.cz vychovatelka (Sovičky)  
Magdaléna Ludvová ludvova@zshornimostenice.cz vychovatelka (Smajlíci)  
   
Asistentky  
Yveta Běhalíková behalikova@zshornimostenice.cz asistentka v IX. A  
Jana Bortlíková bortlikova@zshornimostenice.cz asistentka v I.A  
Eva Punčochářová puncocharova@zshornimostenice.cz asistentka ve IV.A  
Jana Chlebničanová chlebnicanova@zshornimostenice.cz asistentka v VI.A  
Yvona Kupková kupkova@zshornimostenice.cz asistentka v ŠD  
Magdaléna Ludvová ludvova@zshornimostenice.cz asistentka v II.A a III.A  
   
Výchovný poradce  
RNDr. Karel Sýkora sykora@zshornimostenice.cz Úřední hodiny:  
    Středa: 10:40-11:25  
    Čtvrtek: 10:40-11:25  
   
Školní metodik pro oblast rizikového chování  
Mgr. Jiřina Ostrčilová ostrcilova@zshornimostenice.cz Úřední hodiny:  
    Pondělí 9:45-10:30  
   
Základní škola - Provozní zaměstnanci
Milan Koníček   školník
Dana Spáčilová   uklízečka
Ludmila Kotůlková   uklízečka
 
  Mateřská škola ms@zshornimostenice.cz
Marta Bradáčová bradacova@zshornimostenice  vedoucí učitelka pro MŠ,
učitelka třídy "Sluníčka"
Vladimíra Uhlířová v.uhlirova@zshornimostenice učitelka třídy "Sluníčka""
Anna Vokáčová vokacova@zshornimostenice učitelka třídy "Berušky"
Danuše Fešarová fesarova@zshornimostenice učitelka třídy "Koťata"
Bc. Jitka Stoklásková stoklaskova@zshornimostenice učitelka třídy "Berušky"
Jana Nevrlová nevrlova@zshornimostenice učitelka třídy "Koťata"
 
Mikrojesle
Ladislava Surá   pečovatelka
Jarmila Krejčí krejci@zshornimostenice pečovatelka
 
Mateřská škola - Provozní zaměstnanci
Oldřiška Ducarová   uklízečka
Alena Vránová   uklízečka
 
 

 

Konzultační hodiny na ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

 
 
Jméno Den Doba
Mgr. Chodilová čtvrtek 11.35 – 12.20
Mgr. Kalovská úterý 12.25 – 13.10
Mgr. Kotásková úterý 13.25 – 14.10
Mgr. Krajčovičová čtvrtek 10.40 – 11.35
Mgr. Krejčířová středa 13.25 – 14.10
Mgr. Kubík pátek 13.25 – 14.10
Mgr. Miklendová pátek 10.40 – 11.35
Mgr. Mraznicová čtvrtek 8.30 – 9.30
Mgr. Opavská čtvrtek 7.40 – 8.30
Mgr. Ostrčilová pondělí 9.45 – 10.30
  čtvrtek 14.10 – 14.55
Mgr. Petrášová úterý 14.10 – 14.55
Mgr. Přemyslovská středa 13.15 – 14.00
Mgr. Skřehotová úterý 12.25 – 13.10
RNDr. Sýkora středa 10.40 – 11.35
  čtvrtek 10.40 – 11.35
 
 
 
Konzultace probíhají v ž d y po předchozí domluvě.
 
Dne: 10. 08. 2017