Novinky
12.09.2018: Začátek školního roku
10.07.2018: Žákyně VII.A
na XVI. všesokolském sletu ...více zde


10.07.2018: Sluníčka a Mikrojesle
na výletě v ZOO Lešná! ...více zde


04.07.2018: Rozlučka se školáky
04.07.2018: OVOV
29.06.2018: Litter Less
Akce "Předcházení vzniku odpadů" ...více zde


27.06.2018: FOTO pedagogického sboru
27.06.2018: FOTO MŠ
27.06.2018: FOTO ZŠ
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Beseda s Markem Hudemou - Týdny mediálního vzdělávání
Protože média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich i většinu informací, rozhodla se naše škola zapojit se do Týdnů mediálního vzdělávání organizovanými programem Jeden svět na školách. Je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni

Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. Abychom podpořili kritické myšlení, pozvali jsme na naši školu novináře z Hospodářských novin pana Marka Hudemu a doufali, že se rozvine diskuze nejen o novinářské etice, ale především o schopnostech, jak se orientovat v záplavě různých často protichůdných zpráv. Nutno přiznat, že žákům o kousek starším by bylo téma možná bližší. Naše osmáky a deváťáky namísto kritického myšlení zajímala spíše výše platu novinářů. no nevadí, třeba tato akce aspoň některým dala impuls k přemýšlení.

A trochu čísel:
Týdny mediálního vzdělávání začaly 22. května a skončily 30. června 2017
Zapojilo se celkem 43 novinářů, 6 mediálních odborníků a 11 spolupracujících organizací.
Přihlásilo se celkem 167 škol, z toho 19 % pražských a 81 % mimopražských
38 % tvořily ZŠ, 34 % gymnázia a 28 % SOŠ a SOU.
85 % škol uspořádalo debatu s novinářem.

 
Beseda s Markem Hudemou - Týdny mediálního vzdělávání
Beseda s Markem Hudemou - Týdny mediálního vzdělávání

 
Dne: 29. 06. 2017