Novinky
19.04.2018: První hodina plavání
3. a 4. třídy .. ...více zde


19.04.2018: Svět malých obojživelníků
19.04.2018: Vítání jara
Samotné akci předcházela .. ...více zde


19.04.2018: Florbalový turnaj
O pohár starosty Troubek .. ...více zde


11.04.2018: Zápis budoucích prvňáčků do první třídy
10.04.2018: Krajské kolo zeměpisné olympiády
Poslední den před velikonočními prázdninami .. ...více zde


10.04.2018: Výstava drobného zvířectva
Na výstavě drobného zvířectva.. ...více zde


06.04.2018: Velikonoční tvoření 2. A
Tradiční svátek jara si děti z 2. A .. ...více zde


06.04.2018: Jarní stezka přírodou
Konečně se nám opět trochu vyčasilo, .. ...více zde


06.04.2018: Diagnostika předškoláka u KOŤAT
Ve středu odpoledne jsme uspořádaly pro předškoláky .. ...více zde

  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Noc s Andersenem
27. března 2015 se konala ve ŠD již tradičně "Noc s Andersenem", kterou uspořádala paní učitelka Kalovská a účastnili se jí žáci první a druhé třídy. S organizací pomáhaly paní učitelky Skřehotová, Riedlová, Běhalíková a Ludvová. Vše vypuklo v šest hodin večer, ale celé odpoledne tomu předcházely velkolepé domácí přípravy. Tatínkové chystali spacáky, karimatky, polštářky a maminky pekly záviny, rolády a bábovky. Všichni jsme se sešli ve škole a následně se hromadně přesunuli do místní knihovny. Tam děti přivítala paní Slabá, která jim vysvětlila, jak se mají v knihovně orientovat a hledat knihy. Děti musely plnit různé úkoly s pohádkovou tematikou a seznámily se s tvorbou českého autora Jana Drdy, který začátkem dubna slaví sté výročí narození. Za odměnu jim přišel přečíst pohádku Křesadlo pan Kubík, ředitel naší školy. Při zpáteční cestě již byla tma, a tak jsme si mohli vytáhnout baterky a všemožná svítidla, abychom viděli na cestu zpět do školy, kde se děti vydatně navečeřely a ulehly do svých provizorních postýlek. Další pohádku od H.CH.Andersena dětem přišel přečíst pan Martínek, starosta obce. Někteří znaveni usnuli již během pohádky a v jedenáct hodin nakonec usnuli i ti poslední nespavci. Ráno děti posnídaly, zabalily si saky paky a splnily poslední úkoly, které pro ně byly připraveny.  Za odměnu dostaly diplom a sladkost. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce, dětem se spaní ve ŠD líbilo a těší se na další podobnou akci.
 
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Noc a Andersenem
Video

 

Dne: 28. 03. 2015