Novinky
10.07.2018: Žákyně VII.A
na XVI. všesokolském sletu ...více zde


10.07.2018: Sluníčka a Mikrojesle
na výletě v ZOO Lešná! ...více zde


04.07.2018: Rozlučka se školáky
04.07.2018: OVOV
29.06.2018: Litter Less
Akce "Předcházení vzniku odpadů" ...více zde


27.06.2018: FOTO pedagogického sboru
27.06.2018: FOTO MŠ
27.06.2018: FOTO ZŠ
27.06.2018: OMU
27.06.2018: Povídání o pejskovi a kočičce
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Mateřská škola
ŠKOLKA PLNÁ POHODY aneb ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“

 

Kapacita naší mateřské školy činí 97 dětí.
Provozní doba probíhá od 6.15 do 16.00 hodin.
Od 1. 7. 2008 se mateřská škola stala součástí Základní školy Horní Moštěnice.
Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem (zpravidla od tří do šesti let věku) realizací výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče, neboť spokojené děti  =  spokojení rodiče  =  spokojené učitelky.

Děti jsou rozděleny do tří tříd:   
věkové skupiny dětí 3-4 roky (třídy Sluníčka)
a 5-6 let (třídy Koťata a Berušky)

  • třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Vladimíra Uhlířová
  • třída Koťata = uč. Jana Nevrlová a Danuše Fešarová
  • třída Berušky = uč. Jitka Stoklásková a Anna Vokáčová
 

kotě
kotě beruška
 
Mezi pravidelné akce Mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:
*  tematické výstavy
*  drakiáda
*  mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
*  karneval – tematický bál
*  návštěva divadelních představení
*  sportovní dny
*  tvořivé odpoledne společně s rodiči
*  naučné, poznávací, prezentační akce
*  společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
*  školní výlety
 
Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2017 – 2018
 
Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata, Žabičky a Berušky
*  říjen: „ Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
*  listopad : „ Strašidelná školka“
*  prosinec : „ Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
*  leden : „ Zimní olympiáda“
*  únor : „ Karneval“
*  březen : „ Vítání jara“ , „Velikonoce“
*  duben : „ Čarodějnice“
*  květen : „ Svátek rodiny“, „Škola v přírodě“, školní výlety
*  červen : „MDD“, „ Rozloučení se školním  rokem“
 
Odpolední dílničky s rodiči
*  říjen – listopad : „ Podzim v MŠ“
*  prosinec : „ Mikuláš - Vánoce s rodiči“
*  únor : „ Karneval s rodiči“ (dle domluvy)
*  březen – duben : „Jaro  - Velikonoce s rodiči“
*  květen : „ Den rodiny“
*  červen : „ Rozloučení se školním rokem + pasování předškoláků“
 
Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci s rodiči, základní školou a veřejností rozšíříme o nabídku 
*   Plaveckého výcviku „předškoláků“ – krytý bazén Přerov
*   Tvořivé hrátky v keramické dílně
*   Cvičení v místní tělocvičně ZŠ
*   Výuku anglického jazyka (předškoláci)
*   Taneční aktivity
*   Logopedickou prevenci (uč. Uhlířová)
*   Sezonní sporty – bruslení (předškoláci)
*   Společné akce MŠ  a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
*   Školu v přírodě
 
 
Informáček pro rodiče

MŠ Horní Moštěnice
MŠ tel. číslo :  581 224 130 Sluníčka, 581 224 131 Koťata, 
                         581 224 133 Berušky
E – mail :  ms@zshornimostenice.cz
Internetová adresa : www.zshornimostenice.cz

Provoz MŠ od 6:15 hod. do 16:00 hod.  Prosíme příchod dětí do 8:00 hod.!

Co děti potřebují do MŠ :
     
  • Papuče s pevnou patou, ne nazouváky !!!!
  • Pyžamo
  • Tričko, tepláky
  • Náhradní oblečení – kalhoty, trenýrky, ponožky, tričko, tepláky
  • Na převlečení dle počasí – kraťasy, tepláky na vycházku

 
VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČIT - PODEPSAT !!!!
Hygienické a osobní věci dětí donést do MŠ až po domluvě s učitelkami daných tříd – učitelky rodičům seznamy potřeb dětí osobně upřesní dle potřeb konkrétní třídy.
PŘI PROJEVECH NEMOCI DÍTĚTE BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ  K OSTATNÍM DĚTEM  A SVÉ DÍTĚ NECHEJTE DOMA VYLÉČIT !
Stravu dítěte odhlásit osobně nebo  telefonicky pouze do MŠ ( tel. 581 224 130, 131, 133). V den nástupu dítěte do MŠ si rodiče osobně domluví s vedoucím školní jídelny způsob stravy dítěte + způsob hrazení stravného.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017-2018


V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst.1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši
 
dítě celodenně chodící 220,-  Kč  / kalendářní měsíc
dítě poprvé vzdělávané v posledním ročníku MŠ zdarma
 
Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.
Úplata je stanovena pro období 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
Docházka v měsících červenec – srpen 2018 bude hrazena poměrnou částí.
 
V Horní Moštěnici dne 1. 6. 2017            Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

 
Školka plná pohody aneb rok v mateřské škole
Režim dne v MŠ k nahlédnutí ...zde

Dne: 11. 09. 2011