Novinky
05.04.2021: Matematický klokan
11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Karneval
Sluníčka ...více zde

11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Exkurze Dukovany
11.03.2021: Naší přírodou
11.03.2021: Zeměpisná olympiáda
25.02.2021: Zimní olympiáda
Smajlíci ...více zde

18.02.2021: Hry na sněhu
18.02.2021: Srdíčkový den
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Mateřská škola
ŠKOLKA PLNÁ POHODY aneb ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“


Provozní doba mateřské školy probíhá v době od 6.00 do 16.00 hodin.
Od 1. 7. 2008 se mateřská škola stala součástí Základní školy Horní Moštěnice.
Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče, neboť spokojené děti  =  spokojení rodiče  =  spokojené učitelky.

Děti jsou rozděleny do tří tříd:
věkové skupiny dětí 3-4 roky (třída Sluníčka), 4-5 let (třída Berušky), 5-6 (třída Koťata)

  • třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Vladimíra Uhlířová
  • třída Koťata = učitelky Jana Nevrlová a Danuše Fešarová
  • třída Berušky = učitelky Anna Vokáčová a Jitka Stoklásková

kotě
kotě beruška
 
Mezi pravidelné akce Mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:
*  tematické výstavy a činnosti
*  drakiáda, podzimní radovánky
*  mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
*  karneval – tematický bál
*  návštěva divadelních představení
*  sportovní dny
*  tvořivé odpoledne společně s rodiči
*  naučné, poznávací, prezentační akce
*  společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
*  školní výlety

Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2020 - 2021“

Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata a Berušky

*  říjen: „ Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
*  listopad : „ Strašidelná školka“
*  prosinec : „ Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
*  leden : „ Zimní olympiáda“
*  únor : „ Karneval“
*  březen : „ Vítání jara“ , „Velikonoce“
*  duben : „ Čarodějnice“
*  květen : „ Svátek rodiny“, „Škola v přírodě trochu jinak“
*  červen : „MDD“, školní výlety, „ Rozloučení se školním  rokem“
 
Odpolední dílničky s rodiči
*  říjen – listopad : „ Podzim v MŠ“
*  prosinec : „ Mikuláš - Vánoce s rodiči“
*  únor : „ Karneval s rodiči“ (dle domluvy)
*  březen –duben : „Jaro s rodiči“, „Diagnostika předškoláka před zápisem do ZŠ“
*  květen : „ Den rodiny“
*  červen : „ Rozloučení se školním rokem + pasování předškoláků“
 
Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci s rodiči, základní školou a veřejností rozšíříme o nabídku:
* Plaveckého výcviku „předškoláků“ – krytý bazén Přerov -
* Tvořivých hrátek v keramické dílně
* Cvičení v místní tělocvičně ZŠ
* Výuky anglického jazyka (dle zájmu rodičů)
* Logopedické prevence u předškoláků – podzimní depistáž u předškoláků
* Společných akcí MŠ  a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentačních akcí
* „Školy v přírodě trochu jinak“
Letos však bude konání společných akcí plánováno s ohledem na dodržení hygienických opatření bezpečného provozu MŠ v době epidemiologických opatření předcházejících možné nákaze „Covidem – 19“.
 
Informáček pro rodiče“

MŠ tel. číslo :  581 224 130 Sluníčka,
                      581 224 131 Koťata, 

                      581 224 133 Berušky
E – mail :  ms@zshornimostenice.cz
Internetová adresa : www.zshornimostenice.cz

Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.
Prosíme o příchod dětí do 8:00 hod.!

Co děti potřebují do MŠ :
Papuče s pevnou patou, ne nazouváky !!!!
Pyžamo
Tričko, tepláky
Náhradní oblečení – kalhoty, trenýrky, ponožky, tričko, tepláky
Na převlečení dle počasí – kraťasy, tepláky na vycházku
 
 
VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČIT - PODEPSAT !!!!
Hygienické a osobní věci dětí donést do MŠ až po domluvě s učitelkami daných tříd – učitelky rodičům seznamy potřeb dětí osobně upřesní dle potřeb konkrétní třídy.
PŘI PROJEVECH NEMOCI DÍTĚTE BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM DĚTEM A SVÉ DÍTĚ NECHTE DOMA VYLÉČIT!

Stravu dítěte je nutné odhlásit den předem do 14.00 h. osobně nebo telefonicky pouze do MŠ - (tel. 581 224 130, 131, 133). Jinak si neodhlášenou stravu v den nepřítomnosti dítěte v MŠ máte možnost vyzvednout v době oběda ve školní jídelně. 

Rodiče nově nastoupivších dětí si osobně domluví s vedoucí školní jídelny způsob stravy dítěte + způsob hrazení stravného v den nástupu do MŠ.

Školné na rok 2020/21 činí 250 Kč měsíčně – děti v posledním roce předškolní docházky a s odkladem školní docházky měsíční poplatek nehradí. Školné je hrazeno na školní účet č. 1885169309/0800. Do poznámky napište „úhrada školného MŠ, jméno dítěte, měsíc úhrady, popř. třída“.

V Horní Moštěnici dne 26. 8. 2020                                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

 
Fotografie z naší MŠ

Berušky

 
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
 
 

Koťata

 
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
 
 

Sluníčka

 
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
Příprava pokrmů
 
 

Dne: 01. 06. 2019