Novinky
25.02.2021: Zimní olympiáda
Smajlíci ...více zde

18.02.2021: Hry na sněhu
18.02.2021: Srdíčkový den
18.02.2021: Moudrá sova
18.02.2021: Zimní olympiáda
18.02.2021: Projektový den
Zdravé zuby ...více zde

18.02.2021: Karneval
18.02.2021: Zimní olympiáda
Sluníčka ...více zde

03.02.2021: Olympiáda v českém jazyce
03.02.2021: Dějepisná olympiáda
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Základní škola - Výchovný poradce
Čím budu? Na jakou školu se dostanu? Splní se mi mé přání? Bude se mi tam líbit?
Na tyto a řadu dalších otázek hledáme společně s žáky odpovědi v hodinách vyučovacího předmětu
Svět práce. Je vyučován v 8. a 9. ročníku. Předmět příznivě ovlivňuje orientaci mladého člověka v sobě samém a ve světě kolem sebe.
Seznamuje je s významem osobních předpokladů pro výkon vybraných povolání a učí je přebírat osobní odpovědnost za vlastní rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze. Žáci by měli mít příležitost poznat více oborů a profesí. A právě k tomu nám slouží exkurze, které s žáky hlavně 9. ročníku průběžně uskutečňujeme.
Budeme vás na stránkách naší školy s některými akcemi a exkurzemi seznamovat.

Úřední hodiny ve školním roce 2020-2021 :
 • středa 12:30-13:15
Dle potřeby lze volit i jiný termín po předchozí domluvě.
 
Informace k přijímacímu řízení v roce 2021:

Vážení rodiče,
předkládám Vám informace k přijímacímu řízení na střední školy.
Ke správnému rozhodnutí, na kterou školu se Vaše dítě přihlásí, doporučuji sledovat internetové stránky škol, popřípadě navštívit ve dnech otevřených dveří vybrané školy (pokud to dovolí epidemie), žáci obdrží také publikaci atlas školství. Rozhodnutí, které dvě školy si žák zvolil a v jakém pořadí, oznámí žák výchovnému poradci nejpozději do 31. 1. 2021 (u oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 20. 11. 2020).
Škola vyhotoví Vašemu dítěti dvě totožné přihlášky na střední školu.
 1. Pokud střední škola požaduje lékařské potvrzení (zjistíte z atlasu školství, z www stránek střední školy), zajistíte u dětského lékaře.
 2. Přihlášky podepíše žák a zákonný zástupce, který je na přihlášce uveden.
 3. Podepsané a potvrzené přihlášky doručíte nejpozději do 1. 3. 2021 na střední školu.
 4. Přibližně v druhé polovině března přijde ze střední školy pozvánka k přijímacím zkouškám (v prvním termínu v pondělí 12. 4. 2021 koná žák zkoušku na škole, kterou si napsal jako první v pořadí, ve druhém termínu v úterý 13. 4. 2021 koná zkoušku na škole, kterou si napsal jako druhou v pořadí – nutno dodržet, nelze zaměnit). Žák, který bude vykonávat přijímací zkoušky pouze na jedné škole, je může psát na této škole 2x (v obou termínech). To může nastat v případě, že ředitel některé střední školy zruší do 8. 3. 2021 přijímací zkoušku na své škole (např. kvůli nízkému počtu přihlášených žáků) nebo v případě, že si žák zvolil pouze jeden maturitní obor.
 5. Náhradní termín pro případ nemoci (nutno žáka omluvit do tří dnů) je 12. 5. 2021 (středa) a 13. 5. 2021 (čtvrtek).
 6. Přijímací zkouška z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut, žákovi se počítá z obou termínů lepší výsledek (zvlášť matematika a český jazyk) na obě školy.
 7. V termínu do 30. 4. 2021 (22. 4. – 30. 4. 2021) rozhodnou ředitelé středních škol o přijetí nebo nepřijetí žáků. Pokud je žák přijat, nepřijde domů žádné vyrozumění, je zapotřebí sledovat www stránky dotyčné střední školy a vstupní vchod, kde bývají seznamy přijatých žáků vyvěšeny.
 8. Pokud je žák nepřijat, přijde poštou písemné vyrozumění, je možno napsat odvolání (do tří pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o nepřijetí).
 9. Zákonný zástupce žáka obdrží do 15. 3. 2021 proti podpisu v ředitelně naší školy zápisový lístek. Tento lístek doručí do 10 pracovních dnů na školu, na kterou byl přijat a na kterou chce nastoupit.
 10. V případě, že žák nebude přijat na žádnou střední školu, sledujte www stránky kraje. Bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení (možná pak třetí kolo), kde budou školy nabízet volná místa, která v prvním kole nebudou obsazena.
Pro žáka, který se hlásí na nematuritní obor, neplatí body 4., 5., 6.
Pro žáky z 5. a 7. ročníku jsou termíny přijímacích zkoušek 14. 4. 2021 (středa) a 15. 4. 2021 (čtvrtek).
Přeji Vašim dětem mnoho úspěchů.
RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce
 
Náplň práce výchovného poradce k nahlédnutí ... zde
 

Důležité upozornění výchovného poradce pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku :

Dny otevřených dveří 2019-20.pdf
Atlas středních škol v Olomouckém kraji 2020 -2021.pdf
Stipendia Olomouckého kraje 2020 - 2021.pdf

Naleznete zde kromě důležitých informací ohledně přijímacího řízení také
VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY na dvě střední školy

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Školní rok 2018-2019
20.12.2018 Exkurze na Úřadu práce Přerov
14.11.2018 Den otevřených dveří na SŠGS Přerov
14.11.2018 Exkurze Scholaris - Prezentace středních škol
Školní rok 2017-2018
14.11.2017 Exkurze - SŠ gastronomie a služeb, Přerov
14.11.2017 Prezentace středních škol
19.10.2017 Exkurze na Úřad práce
3.10.2017 Exkurze na SŠT Kouřilkova Přerov
Školní rok 2016-2017
14.02.2017 Osmáci v MŠ
10.01.2017 Obory Kadeřnice a kuchař- Svět práce - 8. ročník
29.11.2016 Návštěva Úřadu práce
14.11.2016 Exkurze - Prezentace SŠ Scholaris a SŠ gastronomie a služeb
Školní rok 2015-2016
08.05.2016 Obor kadeřnice-vizážistka - Svět práce - 8. ročník
10.02.2016 Exkurze - SOŠŽ Přerov
18.01.2016 Exkurze  - SPŠ Přerov
07.12.2015 Přijímací řízení na střední školy 2016
03.12.2015 Exkurze - Střední škola technická v Přerově
01.12.2015 Osmáci a deváťáci v MŠ - pečení cukroví u Berušek
11.11.2015 Exkurze - Prezentace SŠ a SŠ gastronomie a služeb
09.11.2015 Návštěva Úřadu práce
Školní rok 2014-2015
29.05.2015 Profesní orientace žáků ve školním roce 2014-2015
26.01.2015 Změny přijímacího řízení ve školním roce 2014 - 2015
18.12.2014 Exkurze SPŠ Přerov
28.11.2014 Projektový den ZŠ a MŠ
20.11.2014 Exkurze - Střední škola technická
07.11.2014 Zahradníci - Svět práce - 9. ročník
04.11.2014 Exkurze - Prezentace SŠ a SŠ gastronomie a služeb
24.10.2014 Návštěva Úřadu práce v Přerově
22.09.2014 Přijímací řízení na střední školy 2015
15.09.2014 Vyhláška č. 73 - žáci SPUCH
15.09.2014 Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči
15.09.2014 Co je to integrace
Školní rok 2013-2014
28.05.2014 Profesní orientace žáků ve školním roce 2013-2014
18.12.2013 Sborník 2014-2015 -Důležité upozornění pro rodiče žáků 9. ročníku
21.11.2013 Exkurze - Střední škola technická Přerov
18.11.2013 Přijímací řízení na střední školy 2014
06.11.2013 Exkurze - Prezentace SŠ, SPŠ Přerov a SŠ gastronomie a služeb
02.10.2013 Návštěva Úřadu práce v Přerově
Školní rok 2012-2013
12.06.2012 Profesní orientace žáků ve školním roce 2012-2013
19.12.2012 Workshop na SŠ technické v Přerově
12.12.2012 Exkurze na SPŠ
15.11.2012 Exkurze
10.10.2012 Návštěva Úřadu práce v Přerově
14.09.2012 Důležité upozornění pro rodiče žáků 9. a 5. ročníku
Školní rok 2011-2012
21.06.2012 Exkurze - SOŠ řezbářská Tovačov
17.06.2012 Profesní orientace žáků ve školním roce 2011-2012
09.01.2012 Novelizace přijímacího řízení na střední školy v roce 2012
21.11.2011 Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2012
15.11.2011 Prezentace středních škol
18.10.2011 Návštěva Úřadu práce v Přerově
Školní rok 2010-2011
24.06.2011 Exkurze - SOŠ řezbářská Tovačov
23.06.2011 Profesní orientace žáků ve školním roce 2010-2011
08.04.2011 Úklid zámecké zahrady
23.03.2011 Workshop "To je život"
02.03.2011 Deváťáci v MŠ
16.11.2010 Prezentace středních škol
11.11.2010 Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2011
02.11.2010 Exkurze Meopta Přerov
22.10.2010 Exkurze Čalounictví Hrubý - Horní Moštěnice
13.10.2010 Návštěva Úřadu práce v Přerově
Školní rok 2009-2010
11.06.2010 Profesní orientace žáků ve školním roce 2009-2010
Školní rok 2008-2009
15.06.2009 Profesní orientace žáků ve školním roce 2008-2009
Exkurze - SŠ gastronomie a služeb, Přerov

Dne: 01. 09. 2011