Novinky
05.04.2021: Matematický klokan
11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Karneval
Sluníčka ...více zde

11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Exkurze Dukovany
11.03.2021: Naší přírodou
11.03.2021: Zeměpisná olympiáda
25.02.2021: Zimní olympiáda
Smajlíci ...více zde

18.02.2021: Hry na sněhu
18.02.2021: Srdíčkový den
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Škola v přírodě 2010 - 1.DÍL
Ve dnech 7. - 11.6.2010 se čtyřicet žáků 3.-5. ročníku zúčastnilo pod vedením p. učitelek L. Přemyslovské, K. Kalovské a vychovatelek Š. Fréhlichové a J. Bisové školy v přírodě.
Když jsme v pondělí dojeli na horskou chatu Oneness na Rusavě a ubytovali se, tak jsme se všichni vydali na první průzkumnou výpravu Hostýnskách vrchů. Zdolali jsme nám nejbližší horu Pardus, ze které byl úžasný výhled. Odpoledne se děti ve dvou skupinách (Smajlíci a Mafiáni) bavily na hřišti a v okolí chaty.
V úterý dopoledne si postupně všichni vyrobili pomocí foukacích fix na textil originální trička a zazpívali pár hezkých písniček. Odpoledne jsme si vyšli na nedalekou biofarmu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o biochovu krav, biopotravinách a ekologii vůbec. Když se večer setmělo, některé děti se už nemohly dočkat stezky odvahy. S překvapením si jen dvě děti samy nedošly pro svítící náramek, který jim byl odměnou za překonání jejich strachu.
Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet na sv. Hostýn, kde si děti nakoupily sladkosti a dárečky pro své nejbližší. Po pozdním obědě jsme si venku v trávě nabarvili kamínky. Večer jsme se sešli u táboráku, opekli špekáčky, zazpívali písničky a shlédli dvě divadelní představení, která si děti samy připravily.
Ve čtvrtek nás navštívila paní Magda a postupně se všemi dětmi dělala arteterapii. První skupina si vyrobila své vlastní sádrové masky, druhá kreslila ve dvojicích se zavázanýma očima a třetí malovala ve skupinkách na balící papír. Dalším skupinám se věnovala při muzikoterapii p. Krejčí - majitelka chaty. Děti se dozvěděly zajímavosti o krystalech vody, které se tvoří při různém druhu hudby, zvucích i slovech. Vyzkoušely si bubnování a hru na neobvyklé nástroje. Odpoledne děti v lese stavěly domečky pro skřítky a pak soutěžily v netradičních disciplínách na vodní olympiádě. Večer jsme si zatančili a zasoutěžili na karnevale.
V pátek jsme šli na exkurzi do místní keramické dílny, kde jsme získali spoustu užitečných informací pro práci s hlínou, které brzy využijeme, protože na nás čeká ve škole nová keramická pec. Mohli jsme si zdařilé výrobky koupit a ty méně zdařilé odnést zdarma. Poslední sladkou tečkou našeho programu bylo hledání pokladů. Po obědě, který byl jako vždy vynikající, se už všichni nemohli dočkat autobusu.
Celý týden jsme se výborně bavili. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a hřálo. A my se těšíme zase za rok!
Dne: 11. 06. 2010