Novinky
14.09.2020: Volby do školního parlamentu
Více naleznete v odkazu zde

31.08.2020: Žádost o ošetřovné - OSSZ
Uložena v dokumentech ZŠ a v odkazu zde

21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dokumenty
Dokumenty MŠ Dokumenty ŠD Dokumenty ŠK
Dokumenty ZŠ Výroční zprávy Žádosti a formuláře


  Název souboru Datum
Download... Aktualizace školního řádu k 1.9.2020
26.08.2020
Download... Žádost o přijetí do MŠ
27.04.2020
Download... ŠVP pro předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019
28.08.2019
Download... Školní řád MŠ
01.01.2019
Download... Informace o povinném předškolním vzdělávání
22.05.2018
Download... Desatero pro zákonné zástupce dětí předškolního věku
22.05.2018
Download... ŠVP pro předškolní vzdělávání od 1. 1. 2018
01.01.2018
Download... Příloha č. 1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
01.01.2018
Download... Příloha č. 2 Plán pedagogické podpory formulář
01.01.2018
Download... Příloha š. 3 Vzor - Individuální vzdělávací plán (IVP)
01.01.2018
    Ostatní dokumenty jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v ředitelně školy