Novinky
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
24.02.2020: Valentýnské tvoření
24.02.2020: Diagnostika u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 29. 05. 2020
Přihlášené děti mají možnost pokračovat v docházce do MŠ od 2. 6. 2020.

Při cestě do školky a ze školky platí obecná pravidla chování stanovená krizovým plánem, zvl. dodržování doporučených rozestupů.

Provoz MŠ je od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Není respektováno zařazení dítěte do stávající třídy.

Podmínky účasti na vzdělání:
- Čestné prohlášení + písemné vymezení rizikových skupin. Formulář je ke stažení na webu školy (pravý sloupec nebo Dokumenty ZŠ), stránkách MŠMT, k vyzvednutí v kanceláři školy či v MŠ
- 2 roušky v sáčku, které budou uloženy na značce v šatně k možné potřebě

Při nesplnění kterékoli podmínky není možné dítě přijmout!

Omlouvání nepřítomnosti dítěte se řídí provozním řádem MŠ.

Přihlášení ke stravě bude provedeno hromadně.

Vyzvedávání dětí se řídí provozním řádem MŠ.
 

Dne: 25. 05. 2020
Vážení zákonní zástupci dětí navštěvujících MŠ,

do 29. 5. 2020 prosím sdělte na mail reditel@zshornimostenice.cz zájem o otevření MŠ.

Ta, při dostatečném počtu zájemců, bude otevřena od 2. 6. 2020.

Mgr. Libor Kubík

Dne: 02. 05. 2020
Vážení zákonní zástupci,

v sekci Základní škola - Metodik prevence najdete odkaz na Krizovou linku pro rodiče zřízenou při PPP. Na stejném místě najdete i nabídku pomoci studentů UP s výukou.

Dne: 23. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

během hlavních prázdnin bude MŠ, se souhlasem zřizovatele, uzavřena v termínu 01. 07. – 14. 08. 2020. 

Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 21. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci, žáci,

sběr starého papíru se bude na naší škole konat až na podzim. Pokud Vám papír doma překáží, můžete ho odvézt do sběrny na Kojetínské ulici. Nicméně musí být vytřízen od kartonu. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy vytrhané z vazeb.  Vše může být uloženo v kartonových krabicích, ale karton jako takový sběrna nevykupuje. V tomto případě nám sběrna zaplatí 1 Kč za kg vytřízeného papíru, v případě školního sběru na podzim to bude jen polovina. Více informací na www.suroviny-prerov.cz . Otvírací doba. v pondělí 7:30-17:00, ostatní dny do 15:00, v sobotu do 12:00.

Pomerančová a citronová kůra se sbírá dál, můžete odevzdávat podepsané a zvážené na sekretariátu školy. 

Stejný systém platí i pro baterie.

Plastová víčka taktéž sbíráme dále.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte třídit odpad. 

Dne: 21. 04. 2020

Vážení zákonní zástupci,

výuka plavání se v tomto školním roce nebude konat.

Celá částka bude vrácena na Váš účet.


Libor Kubík
ředitel školyDne: 20. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,
zápisové lístky pro žáky 9. ročníku, (případně pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na gymnázia), se budou vydávat oproti podpisu zákonného zástupce od 27. 4.
Po, Čt 9:00 - 13:00 ředitelna,
Po, St 12:00 - 15:00 sekretariát.

Tento zápisový lístek zákonný zástupce odevzdá na střední škole do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo dítě přijato ke studiu na střední škole.
RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce


Dne: 20. 04. 2020

Vážení zákonní zástupci,

pokud nedojde k výraznému zlepšení epidemiologické situace, bude MŠ Horní Moštěnice rozhodnutím zřizovatele uzavřena do 30. 6. 2020. Totéž se týká i Mikrojeslí.
Libor Kubík
ředitel školy

 Dne: 03. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci,

žádost o přestup do 6. ročníku ( či kteréhokoliv jiného ) naší ZŠ můžete podávat taktéž vzdáleně - elektronicky či poštou.

Žádost o přestup ke stažení ZDE
Zápisový lístek ke stažení ZDE

Dne: 23. 02. 2020
09.03.2020   Měsíc knihy u Soviček ŠD
11.03.2020   Měsíc knihy u Veverek ŠD  ZRUŠENO
11.03.2020   Měsíc knihy ve školník klubu - ŠK ZRUŠENO
11.03.2020   Návštěva školky v I.A - MŠ a ZŠ   ZRUŠENO
12.03.2020   Měsíc knihy u Smajlíků ŠD  ZRUŠENO
13.03.2020   6. třída nanečisto – pro žáky 5. tříd okolních ZŠ  ZRUŠENO
13.-19.03.2020   Cvičení na airtracku – MŠ i ZŠ  POSUNUTO
13.03.2020   Pevnost poznání IV.B - ZŠ  ZRUŠENO
16.03.2020   Moudrá sova – Sovičky ŠD  ZRUŠENO
16.03.2020   Bílá velryba – divadlo Uherské Hradiště pro 5. – 9. třídy - ZŠ ZRUŠENO
17.03.2020   Naší přírodou – finálové kolo přírodovědné soutěže – ZŠ  POSUNUTO
20.03.2020   Souboj švihadel - ŠK  ZRUŠENO
20.03.2020   Josefovský ples – SRPŠ ZRUŠENO
24.03.2020   Pythagoriáda – okresní kolo matematické soutěže – ZŠ POSUNUTO
bude upřesněno   Vítání jara - dopolední projektová akce MŠ ZRUŠENO
24.03.2020   O stolování – dopolední divadlo v MŠ ZRUŠENO
25.03.2020   Muzeum J.A.Komenského IV.A  Hurá na mamuty - ZŠ ZRUŠENO
26.03.2020   Muzeum J.A.Komenského IV.B Hurá na mamuty - ZŠ ZRUŠENO
26.03.2020   Velikonoční tvoření s rodiči u Koťat 15.30 h. - MŠ  ZRUŠENO
27.03.2020   Noc s Andersenem – ZŠ a ŠD ZRUŠENO
27.03.2020   Jarní kuchtění (pomazánky) - ŠK ZRUŠENO
30.03.2020   Vynášení Moreny – Sovičky, Veverky ŠD ZRUŠENO
       


Dne: 28. 01. 2020
03.-07.02.2020   Lyžařský zájezd 2. st. ZŠ
04.02.2020   Pedagogická porada v MŠ
05.02.2020   Okresní kolo Olympiády v AJ, kategorie I. – ZŠ
06.02.2020   Karneval ŠD + ŠK
07.02.2020   Klaun – představení v MŠ
13.02.2020   Zimní miniolympiáda – Veverky ŠD
14.02.2020   Včelí medvídci zpívají- dopolední představení v kině – MŠ
14.02.2020   Okresní kolo Olympiády v AJ, kategorie II. – ZŠ
14.02.2020   Valentýnské tvoření – ŠK
14.02.2020   Zdravé zuby – projektový den 1. st. ZŠ
14.02.2020   Valentýn - Den v červeném nebo růžovém - Školní parlament
17.02.2020   Screening zraku dětí – MŠ
19.02.2020   Diagnostika předškoláka – Sluníčka MŠ
17.-21.02.2020   Karneval – dopolední projektová akce MŠ
19.-21.02.2020   Muzikoterapie – celá ŠD a ŠK
20.02.2020   Minivolejbal - 1. st ZŠ
24.-28.02.2020   Jarní prázdniny – ZŠ, ŠD a ŠK


Dne: 29. 12. 2019
01.-03.01.2020   Prázdniny
06.01.2020   Tříkrálovská koruna aneb každý může být král – ŠK
09.01.2020   Exkurze IX.A na Úřad práce v Přerově – ZŠ
09.01.2020   Pexesový machr – Smajlíci ŠD
13.01.2020   Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ
14.01.2020   Školní kolo Olympiády v konverzaci v AJ - kategorie I. - 11:30
14.01.2020   Školní kolo Olympiády v konverzaci v AJ - kategorie II. - 13:40
14.01.2020   Třídní schůzky v 16:00 - ZŠ
15.01.2020   Výroba sněžítek – ŠK
15.01.2020   Turnaj v pexesu  - Sovičky ŠD
16.01.2020   Puzzliáda – Veverky ŠD
20.01.2020   Okresní kolo Olympiády v ČJ - ZŠ
22.01.2020   Zimní závody – Sovičky ŠD
23.01.2020   Nejšikovnější skokan – Smajlíci ŠD
24.01.2020   Krmítka pro ptáčky - ŠK 
24.01.2020   Krtek a kolo - divadlo v MŠ 
28.01.2020   Klasifikační porada za 1. pololetí školního roku 2019/2020 - ZŠ
29.01.2020   Zimní olympiáda - projektová akce MŠ
30.01.2020   Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
31.01.2020   Pololetní prázdniny


Dne: 26. 11. 2019
01.12.2019   Vánoční jarmark v 15:00 v Kulturním domě- SRPŠ
04.12.2019   Školní kolo olympiády v ČJ – ZŠ
04.12.2019   Čertoviny - dopolední projektová akce MŠ 
05.12.2019   Pekelné lotroviny aneb Mikuláš - odpoledne plné her a úkolů  - ŠD + ŠK
09.-13.12.2019   Jazykovo-poznávací zájezd do Londýna – 2. st. ZŠ
10.12.2019   Vánoční posezení s rodiči - 16.00 h. u Berušek
10.12.2019   Keramické tvoření - ŠK
11.12.2019   Česko zpívá koledy ŠD + ŠK
11.12.2019   Vánoce 2019 s rodiči - 16. 00 h. Sluníčka + Koťata MŠ
12.12.2019   Pečení cukroví - ŠK
12.12.2019   3 D kino Tajemné světy pod hladinou 1. st. ZŠ
12.12.2019   Minivolejbal základních škol - 1. st. ZŠ
18.12.2019   Výroba vánočních svícnů - dopolední projektová akce Sluníček a Berušek
19.12.2019   Těšíme se na Ježíška - vánoční odpoledne plné tradic a překvapení –ŠD
19.12.2019   Vánoce s deváťáky v MŠ


Dne: 29. 10. 2019
01.11.2019   Hallowenská discotéka  - ŠK a  Veverky, Sovičky ŠD
01.11.2019   Školní kolo soutěže Bible a my – ZŠ
01.11.2019   Pedagogická porada za 1. čtvrtletí školního roku – MŠ i ZŠ
04.11.2019   Dopravní výchova Atlas Přerov VI.A – ZŠ
05.11.2019   Divadlo v angličtině Lazy Goat – 4. a 5. třídy
05.11.2019   Konzultace rodičů s pedagogy 16:00 - 17:00 –
05.11.2019   Světová náboženství a sekty - Preventivní program ACET ČR pro 9. třídu
05.11.2019   Sex, AIDS a vztahy - Preventivní program ACET ČR pro 8. třídu
06.11.2019   Strašidelná školka - dopolední projektová akce dětí – MŠ
07.11.2019   Slavíci z Přerova - ZŠ
11.11.2019   Martin u Soviček – ŠD
11.11.2019   Dopravní výchova Atlas Přerov VI.B – ZŠ
13.11.2019   Návštěva knihovny - ŠK
13.11.2019   Sluníčkové odpoledne - u Sluníček s rodiči, 16.00 h. –
13.11.2019   Podzim v knihovně – Veverky ŠD + ŠK
20.11.2019   Scholaris + Exkurze za SŠ gastronomie a služeb – IX.A ZŠ
21.11.2019   Dýňové vaření – ŠK
18.-21.11.2019   Turnaj v piškovrkách – Smajlíci ŠD
22.11.2019   Školní kolo Olympiády z dějepisu - ZŠ
23.11.2019   Kateřinský bál v černobílé - SRPŠ 
26.11.2019   Přírodovědná soutěže Naší přírodou - ZŠ
27.11.2019   Zeměpisný program Galapágy  - pro 6. a 7. třídu
27.11.2019   Zeměpisný program Tam na východě  - pro 8. a 9. třídu
29.11.2019   Movember - akce Školního parlamentu


index | 1-15 | následující | Celkem 17 článků