Novinky
14.09.2020: Volby do školního parlamentu
Více naleznete v odkazu zde

31.08.2020: Žádost o ošetřovné - OSSZ
Uložena v dokumentech ZŠ a v odkazu zde

21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 24. 09. 2020
Vážení zákonní zástupci,
 
letošní sbírka Český den proti rakovině se bude konat na naší škole ve středu 30. září 2020             
Sbírka bude organizována jako vždy prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Barva letošní stužky je zelená. Příspěvek za kytičku je dobrovolný, nejméně však 20 Kč.
Každý, kdo si zakoupí kytičku, obdrží také leták s informacemi o rizikových faktorech nádorů ledvin a močového měchýře a o možnostech jejich prevence.
Děkujeme Vám za podporu v této nelehké době

školní parlament

Dne: 23. 09. 2020
Vážení zákonní zástupci,

na doporučení MZ ČR a v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 24 odst. 2 vyhlašuji na 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Dohled nad žáky 1. stupně bude v nutných případech zajištěn v čase 7: 30 – 16:00.
Žáci 1. stupně, kteří nebudou ve škole, si musí odhlásit obědy.

Provoz MŠ a Mikrojeslí přerušen nebude.

Mgr. Libor Kubík

Dne: 21. 09. 2020
1. Volba členů Školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhne v úterý  10. 11. 2020.
 
2. Prosím zájemce o práci ve ŠR, aby potvrdili svůj zájem kandidovat na mail reditel@zshornimostenice.cz do 15. 10. 2020.
 
3. Místem konání voleb budou jednotlivé učebny Základní školy.
 
4. Kandidátní listina bude vyvěšena na webu školy.
 
5. Zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky 10. 11. 2020 prostřednictvím třídních učitelů.
 
V Horní Moštěnici 21. 9. 2020
  
                                                                       Mgr. Libor Kubík
 
                                                                       ředitel ZŠ a MŠ
 

Dne: 18. 09. 2020
Horní Moštěnice 18. 09. 2020

S účinností dnem 18. 09. 2020 vydávám a platnost nabývá toto nařízení:
V souvislosti s mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví ze 17. 9. 2020 nařizuji ve všech vnitřních prostorách základní školy, včetně tříd, důsledné používání roušek.
Opatření se netýká I. stupně.
Opatření se netýká výuky TV a HV.
Opatření se rovněž netýká zařízení Mateřské školy ani Mikrojeslí.

Mgr. Libor Kubík


Dne: 15. 09. 2020
Více naleznete v odkazu v Novinkách nebo v sekci Základní škola - Školní parlament.

Dne: 14. 09. 2020
08.09.2020   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách 
08.09.2020   Dopolední tematická výstava Salix – Den zemědělství - MŠ
09.09.2020   Zahájení školního roku v ZŠ a ŠD
11.09.2020   Dopravní výchova – V.A ZŠ
15.09.2020   Výlet do ZOO Lešná – ŠD
16.09.2020   Olympijský běh - ZŠ
16.09.2020   Soví sportování – Sovičky ŠD
18.09.2020   Focení prvňáčků – ZŠ
18.09.2020   Plody podzimu – Veverky ŠD
18.09.2020   Podzim přichází – Smajlíci ŠD
21.09.2020   Dopravní výchova – V.B ZŠ  
22.09.2020   Historická Olomouc – projektový den pro VIII.A – ZŠ  
23.09.2020   Cesta poznání – Sovičky - ŠD  
30.09.2020   Veverčí závody – Veverky ŠD  
16. - 30.09.2020   Běh o pohár ředitele školy – 2. st.  
30.09.2020   Kytičkový den - ZŠ  


Dne: 21. 04. 2020
Vážení zákonní zástupci, žáci,

sběr starého papíru se bude na naší škole konat až na podzim. Pokud Vám papír doma překáží, můžete ho odvézt do sběrny na Kojetínské ulici. Nicméně musí být vytřízen od kartonu. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy vytrhané z vazeb.  Vše může být uloženo v kartonových krabicích, ale karton jako takový sběrna nevykupuje. V tomto případě nám sběrna zaplatí 1 Kč za kg vytřízeného papíru, v případě školního sběru na podzim to bude jen polovina. Více informací na www.suroviny-prerov.cz . Otvírací doba. v pondělí 7:30-17:00, ostatní dny do 15:00, v sobotu do 12:00.

Pomerančová a citronová kůra se sbírá dál, můžete odevzdávat podepsané a zvážené na sekretariátu školy. 

Stejný systém platí i pro baterie.

Plastová víčka taktéž sbíráme dále.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte třídit odpad. 

Dne: 21. 03. 2020
Správce Základní a Mateřské školy Horní Moštěnice, příspěvkové organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.
Celý dokument o ochraně osobních údajů naleznete níže v odkazu:

Prohlášení o ochraně osobních údajů