Novinky
19.03.2018: Vaření v měsíci únoru
Práce našich žáků .. ...více zde


14.03.2018: Zeměpisné přednášky Africká mozaika a Vanuatu
14.03.2018: Bruslení s děvčaty VI.A a VII.A
08.03.2018: Karnevalový rej
V úterý dopoledne u Sluníček vypukl karnevalový rej! .. ...více zde


08.03.2018: Malý vědátor
Sovičeky si zahráli na malé chemiky, přírodovědce či fyziky a objevovali jsme taje fyzikálních zákonů a chemických reakcí. .. ...více zde


07.03.2018: Vycházka ke krmelci - Sovičky
I v zimě se musíme starat o zvířátka, .. ...více zde


06.03.2018: Sovičky na sněhu
06.03.2018: Karneval u Smajlíků
02.03.2018: Projektový den - Zdravé zuby v V.A
01.03.2018: Projektový den - Zdravé zuby v IV.A
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 15. 03. 2018
Zápis do 1. třídy

Náhradní termín zápisu: 19. 4. 2018 ve 14:00

Dne: 14. 03. 2018
Vážení zákonní zástupci, žáci,

na základě některých dotazů si Vás dovolujeme upozornit, že sběr starého papíru probíhá 2x ročně v podzimním a jarním termínu. Se sběrnými surovinami Tomeček s.r.o. na Kojetínské ulici v Přerově máme ale dohodnuto, že můžete sběr vozit v jakémkoli jiném termínu a nahlásit zde pouze školu, třídu a jméno žáka. Dostanete ústřižek, který předáte buď třídnímu učiteli nebo zástupkyni ředitele. Otvírací doba Sběrných surovin Tomeček je následující: Pondělí 7:30 - 17:00 Úterý - Pátek 7:30 - 14:30 Sobota 7:30 - 12:00.

Dále naše škola sbírá pomerančovou a citrónovou kůru od září do konce května.

Sběr použitých bateriií probíhá taktéž celoročně, nicméně jsou vypsány týdny, kdy mezi sebou mohou žáci soutěžit o ceny.

Dalším materiálem, který naše škola sbírá z charitativních účelů, jsou vršky od PET lahví.

 

Dne: 02. 03. 2018
Vážení nájemnci,

dne 9.3. dojde k výměně zámku ve dveřích do tělocvičny. Klíče jsou k vyzvednití u pí Běhalíkové, ulice Pod Vinohrady 498. Po ukončení tréninkové činnosti se vracejí tamtéž. Důrazně žádám nájemce, aby respektovali tréninkové časy!!!

Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 01. 03. 2018
02.03.2018   Popletená vrána – divadlo v MŠ
07.03.2018   Soví dovednosti – ŠD
08.03.2018   Africká mozaika a Vanuatu – zeměpisný program pro 6. - 9. tř. – ZŠ
12.03.2018   Sovičky v knihovně - ŠD
17.03.2018   Josefovský bál - SRPŠ  
20.03.2018   Pedagogická porada v MŠ   
21.03.2018   Vynášení Morany – Sovičky a Smajlíci – ŠD  
22.03.2018   Jarní dílničky ve svíčkárně Rodas Olomouc s rodiči - Sluníčka – MŠ  
22.03.2018   Bylo nás pět – divadlo Zlín – 3. a 4. třída  
23.03.2018   Noc s Andersenem + návštěva místní knihovny – ZŠ + ŠD  
23.03.2018   Celostátní kolo Bible a my  - Petr Šimíček z VII.A – ZŠ  
24.03.2018   Vítání jara – vystoupení dětí ze II.A na akci českého svazu chovatelů v Horní Moštěnici -  
27.03.2018   Jarní dílničky s panem Dostálem a rodiči – Koťata – MŠ  
27.03.2018   Pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj pro 1. st.  
28.03.2018   Pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj pro 2. st.  
28.03.2018   Jarní stezka přírodou – Smajlíci - ŠD .
28.03.2018   Krajské kolo Olympiády v zeměpise - ZŠ  
28.03.2018   Jarní dílničky s panem Dostálem a rodiči – Berušky – MŠ  
29.03.-02.04.2018   Velikonoční prázdniny - ZŠ ( MŠ 29.03. otevřena )  


Dne: 08. 02. 2018
Zápisový lístek pro přijetí na střední školu si zákonný zástupce žáka osobně vyzvedne (proti podpisu) v ředitelně školy ve dnech
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018.
Tento zápisový lístek bude školou vyplněn a zákonný zástupce ho odevzdá na střední škole do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo dítě přijato ke studiu na střední škole.
RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce

Dne: 26. 01. 2018
 
02.02.2018   Pololetní prázdniny - ZŠ + ŠD
05.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v ČJ - ZŠ
06.02.2018   Koukají na nás správně – dobrovolné preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – 8.30 h. u Sluníček
07.02.2018   Karneval – společná akce s kamarády ze školního parlamentu – Sovičky ŠD
07.02.2018   Soutěže ve společenských hrách – kostky, piškvorky – Smajlíci ŠD
08.02.2018   Divadlo Zlín: Jája a Pája – 1. st.
09.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v AJ – I. kategorie
12.-18.02.2018   Jarní prázdniny
20.02.2018   Karneval u Berušek -
20.02.2018   Okresní kolo zeměpisné olympiády - 2. st.
21.02.2018   Malý vědátor – různé pokusy a objevy – Sovičky ŠD
21.02.2018   Karneval s rodiči u Koťat v 16:00 - MŠ
23.02.2018   Zdravé zuby – 1.st.
23.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v AJ – II. kategorie
27.02.2018   Karneval Sluníčka +  Mikrojesle H. M v 10:00 -
27.02.2018   6. třída nanečisto - 5. třída ZŠ + okolní ZŠ .
28.02.2018   Karneval – zábavné odpoledne v maskách - Smajlíci ŠD
       


Dne: 04. 01. 2018
09.01.2018   Pexesový machr - Smajlíci ŠD
10.01.2018   Turnaj v pexesu - Sovičky ŠD
16.01.2018   Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ
16.01.2018   Třídní schůzky v 16:00- ZŠ
23.01.2018   Zimní olympiáda MŠ
23.01.2018   Soutěž ve skoku přes švihadlo – Smajlíci - ŠD
23.01.2018   Pedagogická porada za 1. pololetí - ZŠ
23.01.2018   Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce -
24.01.2018   Vědáček – vědomostní soutěž - Sovičky ŠD
25.01.2018   Pedagogická porada MŠ
28.01.-01.02.2018   Lyžařský a snowboardový zájezd 2. st. ZŠ
31.01.2018   Vysvědčení


Dne: 29. 11. 2017
03.12.2017   Vánoční jarmark s vystoupením dětí z 1. st. ZŠ + SRPŠ
04.12.2017   Nebesky-pekelná návštěva – Sovičky - Mikulášská nadílka a čertí dovádění (s sebou čertí či andělský kostým) - ŠD
04.12.2017   Pečení cukroví s maminkou - ranní akce u Berušek -
04.12.2017   Mikulášská nadílka pro děti - akce 9. třídy ZŠ – MŠ + ZŠ
04.12.2017   Trampoty čerta Huberta - divadlo -MŠ + Mikrojesle
04.12.2017   Mikulášská s rodiči u Sluníček v 16.00 h. -
04.12.2017   Pedagogická porada v MŠ
04.12.2017   Mikulášská nadílka – Smajlíci - ŠD
05.12.2017   Mikulášská nadílka u Berušek dopoledne
05.12.2017   Mikulášské kino – Kráska a zvíře -
08.12.2017   Návštěva vánočního salonu - Koťata + Berušky -
12.12.2017   Vánoční posezení s rodiči u Berušek v 1600 h - MŠ
13.12.2017   Vánoční tradice s rodiči u Koťat v 15.30 h. -
13.12.2017   Pečení cukroví s babičkou - dopolední akce Sluníček –
19.12.2017   Blbec k večeri – Zlín - divadelní představení pro 2. st. ZŠ 
19.12.2017   Vánoce na zámku v Přerově – 1. – 3. třída
19.12.2017   Přátelské florbalové utkání se ZŠ Kokory - 2. st.
20.12.2017   Hvězdička betlémská - divadlo v kině Hvězda Přerov, celá
20.12.2017   Vánoční dílničky s panem Dostálem a rodiči - Sluníčka, 16.00 h. –
20.12.2017   Vánoce na zámku v Přerově – 4. -5. třída
21.12.2017   Přijde k nám Ježíšek? – Sovičky Tradice, zpívání koled, vánoční
atmosféra a snad i Ježíše - ŠD
21.12.2017   Vánoční nadílka  Smajlíci ŠD


Dne: 30. 10. 2017
01.11.2017   Halloween – tvořivé odpoledne plné strašidel (společná akce s s parlamentem ZŠ) – Sovičky ŠD
01.11.2017   Sluníčka jdou do knihovny - dopolední akce třídy Sluníčka
ve spolupráci s místní knihovnou -
08.11.2017   Návštěva svíčkárny Rodas Olomouc - dopoledne  Koťata + Berušky
08.11.2017   Puzzliáda – Smailíci – ŠD
08.-09.11.2017   Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž - 5.-7. třída
10.11.2017   Okrskové kolo ve florbale - kategorie IV. - 8. a 9. třída
14.11.2017   Scholaris - přehlídka středních škol Olomouckého kraje - 9. třída
14.11.2017   Návštěva solné jeskyně v Přerově - Sluníčka + Mikrojesle H. M.- 
14.11.2017   Pedagogická porada za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018 - ZŠ
14.11.2017   Konzultace s učiteli ( 16:00- 17:00 )
13.-20.11.2017   Barevné ztvárnění podzimu – Výtv. soutěž -výkres A4  – Smailíci - ŠD
15.11.2017   Strašidelná školka - dopolední akce tříd Koťata + Berušky
v rámci praxe studentek SPgŠ Přerov -
15.11.2017   Dráčkování – soutěže, tvoření, veselé dovádění – Sovičky – ŠD
21.11.2017   Beseda s Mgr. Mollinovou ( v rámci akce Měsíc filmu na školách ) – 2. st.
22.11.2017   Den otevřených tříd - ZŠ
22.11.2017   Bible a my - okresní soutěž pro žáky
28.11.2017   Vikingové – histor. program agentury Pernštejni -
28.11.2017   Naší přírodou - kvalifikační kolo přírodovědné soutěže - 2. st.
29.11.2017   Podzimní klání – sportování a soutěže – Sovičky - ŠD
30.11.2017   Den se Sluníčky - 15.30 h. spol. akce Sluníček a rodičů


Proběhlo v měsíci říjnu
Dne: 29. 09. 2017
03.10.2017   Bezpečná jízda na kole – 4. tř.
03.10.2017   Hvězdárna Prostějov - 5. a 6. třída  
02.-06.10.2017   Sběr papíru
05.10.2017   Závod v přespolním běhu ve Všechovicích – 2. st.
06.10.2017   Depistáž u předškoláků - Koťata + Berušky 8.00 h –
06.10.2017   Co vědět v 15-ti letech – preventivní program Městské policie Přerov - 9. tř.
06.10.2017   Exkurze - Střední škola technická Přerov, Kouřilkova – 9. tř.
09.10.2017   Okrskový turnaj v kopané – hoši 8. a 9. tř.
10.10.2017   Mít se spolu fajn - preventivní program – 7. tř.
10.10.2017   Bolest – nemoc jménem šikana - preventivní program – 6. tř.
11.10.2017   Ježčí den – Sovičky ŠD
17.10.2017   Sex, AIDS a vztahy - preventivní program – 8. tř.
17.10.2017   Pornografie a kult krásného těla - preventivní program – 9. tř.
18.10.2017   Divadlo v angličtině pro 3. – 7. třídu
18.10.2017   Barevný podzim v knihovně - Sovičky ŠD
19.10.2017   Exkurze na Úřad práce v Přerově - 9. tř.
16.-20.10.2017   Výstava ovoce a zeleniny - Smailíci ŠD
25.10.2017   Barevný podzim v knihovně – Smailíci ŠD
26.-27.10.2017   Podzimní prázdniny - ZŠ
30.10.2017   The Action New Generation – představení Přerov – 8. tř.
31.10.2017   Halloween – Smailíci ŠD


Badminton 2017/2018
Dne: 07. 09. 2017
Systém vstupu i rezervace beze změn.

Informace o kódu 739 310 468 každý pracovní den.

Termíny:
Po:  20:00-21:00
Út:  20:00-21:00
St:  18:00-21:00
Čt:  20:00-21:00
So:  16:00-18:00

Proběhlo v měsíci září
Dne: 01. 09. 2017
04.09.2017   Zahájení školního roku
12.09.2017   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách MŠ –16.00 h.
11.09.2017   Black Swan - výchovný koncert taneční skupiny při ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově - ZŠ
12.09.2017   Focení v 1. třídě - 
19.09.2017   Třídní schůzky – 16:00 - 
21.09.2017   Podzimní olympijské hry -  sportování v přírodě - Sovičky - ŠD
18.-22.09.2017   Běh o pohár ředitele školy ( v rámci týden mobility ) - 2. st. ZŠ
21.09.2017   Bezpečné chování - program Městské policie Přerov pro 2. třídu
22.09.2017   Bezpečně doma a na ulici - program pro 3. třídu
22.09.2017   Právní vědomí - program pro 8. třídu
26.09.2017   Podzimní netradiční olympiáda - sportování v přírodě - Smailíci - ŠD
26.09.2017   Buďme kamarádi- program pro 4. a 5. třídu
25.-27.9.2017   Evropský den jazyků 26.9. - 2.st.