Novinky
19.04.2018: První hodina plavání
3. a 4. třídy .. ...více zde


19.04.2018: Svět malých obojživelníků
19.04.2018: Vítání jara
Samotné akci předcházela .. ...více zde


19.04.2018: Florbalový turnaj
O pohár starosty Troubek .. ...více zde


11.04.2018: Zápis budoucích prvňáčků do první třídy
10.04.2018: Krajské kolo zeměpisné olympiády
Poslední den před velikonočními prázdninami .. ...více zde


10.04.2018: Výstava drobného zvířectva
Na výstavě drobného zvířectva.. ...více zde


06.04.2018: Velikonoční tvoření 2. A
Tradiční svátek jara si děti z 2. A .. ...více zde


06.04.2018: Jarní stezka přírodou
Konečně se nám opět trochu vyčasilo, .. ...více zde


06.04.2018: Diagnostika předškoláka u KOŤAT
Ve středu odpoledne jsme uspořádaly pro předškoláky .. ...více zde

  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 18. 04. 2018
Vážení zákonní zástupci,
 
z organizačních důvodů a v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 24 odst. 2 vyhlašuji

na 7. 5. 2018
 
ředitelské volno.
 
Provoz MŠ a Mikrojeslí přerušen nebude.
 
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

Dne: 16. 04. 2018
Zápis do mateřské školy - 2018
 

Dne: 16. 04. 2018
Zápis do mikrojeslí - 2018
 

Dne: 12. 04. 2018
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:
 
Registrační číslo  Výsledek zápisu                                                
 
1-2018 Neuzavřený zápis                              
15-2018 Zapsán do 1. ročníku
16-2018 Neuzavřený zápis
17-2018 Zapsán do 1. ročníku
34-2018 Zapsán do 1. ročníku
3-2018 Zapsán do 1. ročníku
30-3018 Zapsán do 1. ročníku
2-2018 Neuzavřený zápis
31-2018 Zapsán do 1. ročníku
25-2018 Zapsán do 1. ročníku
24-2018 Zapsán do 1. ročníku
37-2018 Zapsán do 1. ročníku
27-2018 Zapsán do 1. ročníku
22-2018 Zapsán do 1. ročníku
4-2018 Zapsán do 1. ročníku
13-2018 Udělen odklad
35-2018 Zapsán do 1. ročníku
28-2018 Zapsán do 1. ročníku
9-2018 Zapsán do 1. ročníku
20-2018 Zapsán do 1. ročníku
17-2018 Zapsán do 1. ročníku
19-2018 Zapsán do 1. ročníku
23-2018 Zapsán do 1. ročníku
26-2018 Zapsán do 1. ročníku
29-2018 Zapsán do 1. ročníku
8-2018 Zapsán do 1. ročníku
36-2018 Zapsán do 1. ročníku
39-2018 Zapsán do 1. ročníku
6-2018 Zapsán do 1. ročníku
14-2018 Zapsán do 1. ročníku
21-2018 Neuzavřený zápis
12-2018 Zapsán do 1. ročníku
7-2018 Zapsán do 1. ročníku
32-2018 Zapsán do 1. ročníku
5-2018 Zapsán do 1. ročníku
10-2018 Zapsán do 1. ročníku
38-2018 Neuzavřený zápis
18-2018 Zapsán do 1. ročníku
11-2018 Zapsán do 1. ročníku
40-2018 Zapsán do 1. ročníku
 
V Horní Moštěnici 13. 4. 2018                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ
 
Termín náhradního zápisu je 19. 4. 2018, 15.00 – 16.00 hodin v pavilonu 1. stupně.

Dne: 11. 04. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

těšíme se, že se s Vámi setkáme

17. 4. 2018 od 16:00 do 17:00 hod.

na konzultacích o prospěchu a chování Vašich dětí ve škole.

Tento den nebude přítomna pí učitelka Opavská, obracejte se na ni v případě potřeby mailem.

Pedagogický sbor ZŠ Horní Moštěnice

Dne: 28. 03. 2018
02.04.2018   Velikonoční pondělí
04.04.2018   Diagnostika předškoláka spojená s přednáškou školní psycholožky na téma Školní zralost – 16.00 h., Koťata, Berušky + rodiče –
04.04.2018   Den otevřených dveří pro zájemce nejen z 5. tříd – 9:00 – 16:00 v ředitelském paviloně -
09.04.2018   Ejhle žába - výukový program Ornis Přerov–
10.04.2018   Zápis do 1. ročníku - 15:00 – 17:00 v pavilonu 1. stupně -
12.04.2018   Předplavecký výcvik ( do  14.6. ) - MŠ  
12.04.2018   Plavecký výcvik ( do 21.6. )  - 3. a 4. tř. ZŠ   
17.04.2018   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018 –  
17.04.2018   Konzultace rodičů s pedagogy 16:00 -17:00 –  
18.04.2018   Jezdíme bezpečně – Sovičky ŠD  
18.04.2018   Den Země – společná akce s ekotýmem – Smajlíci ŠD a  
19.04.2018   Ať žijí duchové – divadlo v SPgŠ Přerov -  
19.04.2018   Mateřinky v pohybu -16.00 h., Městský dům Přerov – přehlídka pódiových vystoupení   
20.04.2018   Den Země - dopolední projektová akce tříd  
od 20.04.2018   In-line školička -  
25.04.2018   Čarodějnický rej - Sovičky ŠD   
27.04.2018   Zamilovaný Shakespeare – divadelní představení Městské divadlo Zlín – 2. st. .
27.04.2018   Čarodějnice – veselé sportovní odpoledne – Smajlíci ŠD  
termín bude upřesněn   Malé čarodějnice - projektový týden tříd MŠ a Mikrojeslí  
   
 


Dne: 14. 03. 2018
Vážení zákonní zástupci, žáci,

na základě některých dotazů si Vás dovolujeme upozornit, že sběr starého papíru probíhá 2x ročně v podzimním a jarním termínu. Se sběrnými surovinami Tomeček s.r.o. na Kojetínské ulici v Přerově máme ale dohodnuto, že můžete sběr vozit v jakémkoli jiném termínu a nahlásit zde pouze školu, třídu a jméno žáka. Dostanete ústřižek, který předáte buď třídnímu učiteli nebo zástupkyni ředitele. Otvírací doba Sběrných surovin Tomeček je následující: Pondělí 7:30 - 17:00 Úterý - Pátek 7:30 - 14:30 Sobota 7:30 - 12:00.

Dále naše škola sbírá pomerančovou a citrónovou kůru od září do konce května.

Sběr použitých bateriií probíhá taktéž celoročně, nicméně jsou vypsány týdny, kdy mezi sebou mohou žáci soutěžit o ceny.

Dalším materiálem, který naše škola sbírá z charitativních účelů, jsou vršky od PET lahví.

 

Dne: 02. 03. 2018
Vážení nájemnci,

dne 9.3. dojde k výměně zámku ve dveřích do tělocvičny. Klíče jsou k vyzvednití u pí Běhalíkové, ulice Pod Vinohrady 498. Po ukončení tréninkové činnosti se vracejí tamtéž. Důrazně žádám nájemce, aby respektovali tréninkové časy!!!

Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 01. 03. 2018
02.03.2018   Popletená vrána – divadlo v MŠ
07.03.2018   Soví dovednosti – ŠD
08.03.2018   Africká mozaika a Vanuatu – zeměpisný program pro 6. - 9. tř. – ZŠ
12.03.2018   Sovičky v knihovně - ŠD
17.03.2018   Josefovský bál - SRPŠ
20.03.2018   Pedagogická porada v MŠ 
21.03.2018   Vynášení Morany – Sovičky a Smajlíci – ŠD
22.03.2018   Jarní dílničky ve svíčkárně Rodas Olomouc s rodiči - Sluníčka – MŠ
22.03.2018   Bylo nás pět – divadlo Zlín – 3. a 4. třída
23.03.2018   Noc s Andersenem + návštěva místní knihovny – ZŠ + ŠD
23.03.2018   Celostátní kolo Bible a my  - Petr Šimíček z VII.A – ZŠ
23.03.2018   Návštěva předškoláků v I.B – MŠ a ZŠ
24.03.2018   Vítání jara – vystoupení dětí ze II.A na akci českého svazu chovatelů v Horní Moštěnici -
27.03.2018   Jarní dílničky s panem Dostálem a rodiči – Koťata – MŠ
27.03.2018   Pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj pro 1. st.
28.03.2018   Pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj pro 2. st.
28.03.2018   Jarní stezka přírodou – Smajlíci - ŠD .
28.03.2018   Krajské kolo Olympiády v zeměpise - ZŠ
28.03.2018   Jarní dílničky s panem Dostálem a rodiči – Berušky – MŠ
29.03.-02.04.2018   Velikonoční prázdniny - ZŠ ( MŠ 29.03. otevřena )  


Dne: 08. 02. 2018
Zápisový lístek pro přijetí na střední školu si zákonný zástupce žáka osobně vyzvedne (proti podpisu) v ředitelně školy ve dnech
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018.
Tento zápisový lístek bude školou vyplněn a zákonný zástupce ho odevzdá na střední škole do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo dítě přijato ke studiu na střední škole.
RNDr. Karel Sýkora, výchovný poradce

Dne: 26. 01. 2018
 
02.02.2018   Pololetní prázdniny - ZŠ + ŠD
05.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v ČJ - ZŠ
06.02.2018   Koukají na nás správně – dobrovolné preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – 8.30 h. u Sluníček
07.02.2018   Karneval – společná akce s kamarády ze školního parlamentu – Sovičky ŠD
07.02.2018   Soutěže ve společenských hrách – kostky, piškvorky – Smajlíci ŠD
08.02.2018   Divadlo Zlín: Jája a Pája – 1. st.
09.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v AJ – I. kategorie
12.-18.02.2018   Jarní prázdniny
20.02.2018   Karneval u Berušek -
20.02.2018   Okresní kolo zeměpisné olympiády - 2. st.
21.02.2018   Malý vědátor – různé pokusy a objevy – Sovičky ŠD
21.02.2018   Karneval s rodiči u Koťat v 16:00 - MŠ
23.02.2018   Zdravé zuby – 1.st.
23.02.2018   Okresní kolo v olympiádě v AJ – II. kategorie
27.02.2018   Karneval Sluníčka +  Mikrojesle H. M v 10:00 -
27.02.2018   6. třída nanečisto - 5. třída ZŠ + okolní ZŠ .
28.02.2018   Karneval – zábavné odpoledne v maskách - Smajlíci ŠD
       


Dne: 04. 01. 2018
09.01.2018   Pexesový machr - Smajlíci ŠD
10.01.2018   Turnaj v pexesu - Sovičky ŠD
16.01.2018   Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ
16.01.2018   Třídní schůzky v 16:00- ZŠ
23.01.2018   Zimní olympiáda MŠ
23.01.2018   Soutěž ve skoku přes švihadlo – Smajlíci - ŠD
23.01.2018   Pedagogická porada za 1. pololetí - ZŠ
23.01.2018   Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce -
24.01.2018   Vědáček – vědomostní soutěž - Sovičky ŠD
25.01.2018   Pedagogická porada MŠ
28.01.-01.02.2018   Lyžařský a snowboardový zájezd 2. st. ZŠ
31.01.2018   Vysvědčení


Dne: 29. 11. 2017
03.12.2017   Vánoční jarmark s vystoupením dětí z 1. st. ZŠ + SRPŠ
04.12.2017   Nebesky-pekelná návštěva – Sovičky - Mikulášská nadílka a čertí dovádění (s sebou čertí či andělský kostým) - ŠD
04.12.2017   Pečení cukroví s maminkou - ranní akce u Berušek -
04.12.2017   Mikulášská nadílka pro děti - akce 9. třídy ZŠ – MŠ + ZŠ
04.12.2017   Trampoty čerta Huberta - divadlo -MŠ + Mikrojesle
04.12.2017   Mikulášská s rodiči u Sluníček v 16.00 h. -
04.12.2017   Pedagogická porada v MŠ
04.12.2017   Mikulášská nadílka – Smajlíci - ŠD
05.12.2017   Mikulášská nadílka u Berušek dopoledne
05.12.2017   Mikulášské kino – Kráska a zvíře -
08.12.2017   Návštěva vánočního salonu - Koťata + Berušky -
12.12.2017   Vánoční posezení s rodiči u Berušek v 1600 h - MŠ
13.12.2017   Vánoční tradice s rodiči u Koťat v 15.30 h. -
13.12.2017   Pečení cukroví s babičkou - dopolední akce Sluníček –
19.12.2017   Blbec k večeri – Zlín - divadelní představení pro 2. st. ZŠ 
19.12.2017   Vánoce na zámku v Přerově – 1. – 3. třída
19.12.2017   Přátelské florbalové utkání se ZŠ Kokory - 2. st.
20.12.2017   Hvězdička betlémská - divadlo v kině Hvězda Přerov, celá
20.12.2017   Vánoční dílničky s panem Dostálem a rodiči - Sluníčka, 16.00 h. –
20.12.2017   Vánoce na zámku v Přerově – 4. -5. třída
21.12.2017   Přijde k nám Ježíšek? – Sovičky Tradice, zpívání koled, vánoční
atmosféra a snad i Ježíše - ŠD
21.12.2017   Vánoční nadílka  Smajlíci ŠD


Dne: 30. 10. 2017
01.11.2017   Halloween – tvořivé odpoledne plné strašidel (společná akce s s parlamentem ZŠ) – Sovičky ŠD
01.11.2017   Sluníčka jdou do knihovny - dopolední akce třídy Sluníčka
ve spolupráci s místní knihovnou -
08.11.2017   Návštěva svíčkárny Rodas Olomouc - dopoledne  Koťata + Berušky
08.11.2017   Puzzliáda – Smailíci – ŠD
08.-09.11.2017   Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž - 5.-7. třída
10.11.2017   Okrskové kolo ve florbale - kategorie IV. - 8. a 9. třída
14.11.2017   Scholaris - přehlídka středních škol Olomouckého kraje - 9. třída
14.11.2017   Návštěva solné jeskyně v Přerově - Sluníčka + Mikrojesle H. M.- 
14.11.2017   Pedagogická porada za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018 - ZŠ
14.11.2017   Konzultace s učiteli ( 16:00- 17:00 )
13.-20.11.2017   Barevné ztvárnění podzimu – Výtv. soutěž -výkres A4  – Smailíci - ŠD
15.11.2017   Strašidelná školka - dopolední akce tříd Koťata + Berušky
v rámci praxe studentek SPgŠ Přerov -
15.11.2017   Dráčkování – soutěže, tvoření, veselé dovádění – Sovičky – ŠD
21.11.2017   Beseda s Mgr. Mollinovou ( v rámci akce Měsíc filmu na školách ) – 2. st.
22.11.2017   Den otevřených tříd - ZŠ
22.11.2017   Bible a my - okresní soutěž pro žáky
28.11.2017   Vikingové – histor. program agentury Pernštejni -
28.11.2017   Naší přírodou - kvalifikační kolo přírodovědné soutěže - 2. st.
29.11.2017   Podzimní klání – sportování a soutěže – Sovičky - ŠD
30.11.2017   Den se Sluníčky - 15.30 h. spol. akce Sluníček a rodičů


Proběhlo v měsíci říjnu
Dne: 29. 09. 2017
03.10.2017   Bezpečná jízda na kole – 4. tř.
03.10.2017   Hvězdárna Prostějov - 5. a 6. třída  
02.-06.10.2017   Sběr papíru
05.10.2017   Závod v přespolním běhu ve Všechovicích – 2. st.
06.10.2017   Depistáž u předškoláků - Koťata + Berušky 8.00 h –
06.10.2017   Co vědět v 15-ti letech – preventivní program Městské policie Přerov - 9. tř.
06.10.2017   Exkurze - Střední škola technická Přerov, Kouřilkova – 9. tř.
09.10.2017   Okrskový turnaj v kopané – hoši 8. a 9. tř.
10.10.2017   Mít se spolu fajn - preventivní program – 7. tř.
10.10.2017   Bolest – nemoc jménem šikana - preventivní program – 6. tř.
11.10.2017   Ježčí den – Sovičky ŠD
17.10.2017   Sex, AIDS a vztahy - preventivní program – 8. tř.
17.10.2017   Pornografie a kult krásného těla - preventivní program – 9. tř.
18.10.2017   Divadlo v angličtině pro 3. – 7. třídu
18.10.2017   Barevný podzim v knihovně - Sovičky ŠD
19.10.2017   Exkurze na Úřad práce v Přerově - 9. tř.
16.-20.10.2017   Výstava ovoce a zeleniny - Smailíci ŠD
25.10.2017   Barevný podzim v knihovně – Smailíci ŠD
26.-27.10.2017   Podzimní prázdniny - ZŠ
30.10.2017   The Action New Generation – představení Přerov – 8. tř.
31.10.2017   Halloween – Smailíci ŠD


index | 1-15 | následující | Celkem 17 článků