Novinky
14.07.2019: Poděkování "Život dětem"
14.07.2019: Rozloučení se školním rokem ve ŠK
14.07.2019: Výtvory a knihovna ve ŠK
14.07.2019: Rozloučení se s IX. třídou
14.07.2019: OMU jinak
14.07.2019: Rozloučení se školním rokem
14.07.2019: Školní výlet VIII.A
28.06.2019: Přebor v šachu
27.06.2019: Divadlo Perštejni
27.06.2019: IX.A
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 14. 07. 2019
 
Certifikát ASEKOL


Dne: 26. 06. 2019
1. 7. Mgr. Kubík 9:00 – 12:00
2. 7. Mgr. Kubík 13:00 - 16:00
8. 7. Mgr. Krejčířová 10:00 – 14:00
15. 7. Mgr. Krejčířová 10:00 – 14:00
16. 7. pí Slabá 9:00 – 12:00
22. 7. Mgr. Kubík 10:00 – 14:00
23. 7. pí Slabá 9:00 – 12:00
5. 8. Mgr. Krejčířová 10:00 – 14:00
20. 8. pí Slabá 9:00 – 12:00
27. 8. pí Slabá 9:00 – 12:00


Dne: 02. 06. 2019
Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
s t a n o v u j i na školní rok 2019/20 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150,- Kč měsíčně.
 
Úplata ve výši 750,- Kč je splatná pololetně.
 
Částka bude poukázána na účet 1885169309/0800.
 
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o Zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.
 
 V Horní Moštěnici 31. 5. 2019
           
                                                                                              Mgr. Libor Kubík
                                                                                                ředitel školy

Dne: 02. 06. 2019
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/20 takto:
  
dítě celodenně chodící                                                                     215,- Kč/ kalendářní měsíc
 
dítě poprvé vzdělávané v posledním ročníku MŠ                                 zdarma
 
dítě po odkladu                                                                               zdarma
 
Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce na účet 1885169309/0800.
 
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy.
 
V Horní Moštěnici 31. 5. 2019
           
                                                                                              Mgr. Libor Kubík
                                                                                               ředitel školy

Dne: 25. 05. 2019
03.06.2019   Beseda o sluchově postižených – VII.A
05.06.2019   Školní výlet do ZOO Lešná - Sluníčka, Berušky, Mikrojesle -
05.06.2019   Vzdělávací výukový program Dopravní výchova v Přerově – 1. třídy
06.06.2019   Vzdělávací výukový program Dopravní výchova v Přerově – 2. třídy
06.06.2019   Exkurze Svět techniky Ostrava Vítkovice - VII.A
07.06.2019   Divadelní představení Sněhurka a 7 trpaslíků 1. – 3. třídy ZŠ + MŠ
10.06.2019   Vzdělávací výukový program Dopravní výchova v Přerově – III.A  ZŠ
10.06.2019   Čokoládová tretra – Olomouc – 1. st.
10.06.2019   Třídní výlet VI.A - ZŠ
11.06.2019   Varietní vystoupení žongléra Ošmery ke Dni dětí - MŠ a ZŠ 
11.06.2019   Třešňový výlet – celá ŠD
12.06.2019   Fotografování jednotlivých tříd MŠ + 3., 4. a 9. třídy ZŠ
12.06.2019   Hudební pohádka – ZUŠ Přerov I.A a I.B
13.06.2019   Fotografování ostatních tříd ZŠ 
13.06.2019   Rozloučení se školním rokem + pasování školáků - MŠ
13.06.2019   Třídní výlet IX.A - ZŠ
17.06.2019   Vtipálek cvrček - divadlo v MŠ
17.06.2019   Třídní výlet V.A – ZŠ
18.06.2019   Olympijský běh - ZŠ
18.06.2019   Třídní výlet VIII.A - ZŠ
19.-21.06.2019   Škola hrou v přírodě – 3. – 5. třídy
19.06.2019   Třídní výlety 1. a 2. tříd ZŠ
24.06.2019   Závěrečná porada ZŠ
25.06.2019   Pedagogická porada MŠ
25.06.2019   Loučíme se se školním rokem, vycházka se sladkou tečkou – Smajlíci ŠD
25.06.2019   Staré pověsti české - histor. program agentury Pernštejni -
25.06.2019   Těšíme se na prázdniny, vycházka se sladkou tečkou – Veverky ŠD
25.-27.06.2019   Zápis do ŠD ( bude možný i 2.9.)
26.06.2019   Hurá na prázdniny – Sovičky ŠD
26.06.2019   Krajský přebor školní mládeže v šachu - ZŠ
27.06.2019   OMU – ZŠ
27.06.2019   Rozlučka IX.A ZŠ
28.06.2019   Slavnostní předání vysvědčení ( 1 vyučovací hodina ) ( ŠD do 11:30 )
     


Dne: 24. 04. 2019
02.05.2019   Zápis do MŠ a Mikrojeslí  na školní rok 2019/20 - 15.00 – 16.00 h. u Sluníček MŠ
06.05.2019   Turnaj ve vybíjené smíšených družstev – 4. a 5. třída ZŠ
06.05.2019   Den matek - akce s rodiči u Sluníček v 15.45 h., u Berušek v 16.00 h. MŠ
07.05.2019   Buďme kamarádi – preventivní program pro 3. a 4. třídu
09.05.2019   Den matek - akce s rodiči u Koťat v 15.30 h.MŠ
10.05.2019   Mladý zdravotník – soutěž pro ZŠ- zrušeno  
13.-17.05.2019   Školka v přírodě Stará Ves u Rýmařova MŠ
13.-17.05.2019   Sběr papíru
15.05.2019   Český den proti rakovině - ZŠ
15.05.2019   Indiánská stezka přírodou – Veverky a Sovičky ŠD
16.05.2019   Vystoupení žáků ZŠ u příležitosti Dne matek – Kulturní dům H.M. - ZŠ
21.05.2019   Atletické přebory - Koťata – TJ Spartak Přerov MŠ
27.05.2019   Dopravní pohádka - divadlo Sluníčka MŠ 
28.05.2019   Třídní schůzky 16:00 - ZŠ
28.05.2019   Pedagogická porada MŠ
31.05.2019   Piráti hledají poklad – Smajlíci ŠD
31.05.2019   Krokodýlek Olomouc - dopolední školní výlet Koťat MŠ
       


Dne: 21. 03. 2019
02.04.2019   Ředitelské volno (celodenní odstávka elektřiny v obci - jídelna nevaří) pro MŠ, ŠD a ŠK
02.04.2019   Ukliďmě Česko – Za Horní Moštěnici krásnější – dopolední (do 11:25) akce
04.04.2019   Mateřinky v pohybu - prezentace mateřských škol v Městském domě v Přerově v 16:00 – Koťata
04.04.2019   Plavecký výcvik předškoláků a 3. a 4. třídy (do 13. 6.) – MŠ a ZŠ 
05.04.2019   Morena – tradiční vynášení Moreny – Veverky a Sovičky ŠD
09.04.2019   Zápis do 1. tříd 15:00 – 17:00 - ZŠ
09.04.2019   Zvířátka a odpadky - dopolední ekopohádka u Sluníček - 
10.04.2019   Travňáci – velikonoční tvoření – Veverky a Sovičky ŠD
11.04.2019   Na vlásku - prezentační pohádka studentek SPgŠ Přerov Sluníčka + Berušky
13.04.2019   Vítání jara  -vystoupení dětí v Kulturním domě v 15:00 – MŠ + ZŠ
do 15.04.2019   Čokoládová tretra – školní kolo
16.04.2019   Velikonoce s rodiči - 15.45 h. u Sluníček
16.04.2019   Pedagogická porada za 3. čtvrteltí šk. roku 2018/19 
16.04.2019   Konzultace (16-17:30) pro rodiče žáků ZŠ 
17.04.2019   Velikonoční zajíček - veselé velikonoční odpoledne u Soviček a Veverek v ŠD
18.-22.4.2019   Veliokonoční prázdniny
23.04.2019   Naší přírodou – finálové kolo soutěže pro 2. st.
23.04.2019   Slet čarodějnic – odpoledne plné kouzel u Soviček a Veverek v ŠD
24.04.2019   Krokodýlek Olomouc - Sluníčka + Berušky
26.04.2019   Čarodějnice – veselé sportovní odpoledne - Smajlíci – ŠD
26.04.2019   Dopravní soutěž mladých cyklistů - ZŠ
       


Dne: 27. 02. 2019
12.03.2019   Diagnostika předškoláka u Koťat s rodiči v 15.30 h. - MŠ
12.03.2019   Pásmo pohádek - divadlo u Sluníček - MŠ
13.03.2019   Exkurze do Muzea J.A Komenského v Přerově – IV.A  ZŠ
13.03.2019   Návštěva místní knihovny – Veverky a Sovičky ŠD
15.03.2019   Josefovský ples - SRPŠ
19.03.2019   Zeměpisný program  Vanuatu, Galapágy a Ekvádor pro 6. – 9. třídu
20.03.2019   Návštěva knihovny - měsíc knih – Smajlíci ŠD
21.03.2019   Jaro s rodiči u Berušek v 16:00 - MŠ
21.03.2019   Krajské kolo dějepisné soutěže - ZŠ
22.03.2019   Celostátní kolo soutěže Bible a my - ZŠ
22.03.2019   Matematický klokan - 2. st.
27.03.2019   Jarní stezka přírodou (dle počasí - možná změna) – Veverky a Smajlíci ŠD
27.03.2019   O pohár starosty obce Troubky - florbalový turnaj pro 1.st.
27.03.2019   Návštěva předškoláků z Koťat v 1.A a v 1.B - MŠ a ZŠ
28.03.2019   O pohár starosty obce Troubky - florbalový turnaj pro 2. st.
28.03.2019   Noc s Andersenem – ZŠ a ŠD
28.03.2019   Dobrodružství hastrmana Tartmana - divadelní představení pro 1. a 2. třídy ZŠ
25.-29.03.2019   Den učitelů – Parlament ZŠ


Dne: 28. 01. 2019
06.02.2019   Moudrá sova - vědomostní soutěž – Sovičky ŠD
06.02.2019   Soutěže ve společenských hrách – kostky, piškvorky – Smajlíci ŠD
06.02.2019   Olympiáda v AJ – okresní kolo pro I. kategorii ZŠ
13.02.2019   Puzzliáda – soutěž ve skládání puzzlí – Veverky ŠD
13.02.2019   6. třída nanečisto ( pro páťáky z okolních škol ) - ZŠ
13.02.2019   Olympiáda v AJ – okresní kolo pro II. kategorii ZŠ
15.02.2019   Réva – hudební pořad pro celou MŠ i ZŠ
15.02.2019   Okresní kolo Zeměpisné olympiády ZŠ
18.-24.02.2019   Jarní prázdniny
26.02.2019   Naší přírodou ( okrskové kolo přírodovědné soutěže ) ZŠ
27.02.2019   Karneval – ŠD                                                                                           


Dne: 20. 12. 2018
04. a 07.01.2019   Olympiáda  z ČJ – školní kolo pro 8. a 9. třídu -
08.01.2019   Pedagogická porada v MŠ
08.01.2019   Přírodovědný program Mám chytré tělo pro 3. – 9. ročník
09.01.2019   Pexesový machr – Smajlíci, Sovičky ŠD
15.01.2019   Třídní schůzky 16:00 v ZŠ
16.01.2019   Olympiáda v dějepise - okresní kolo ZŠ
16.01.2019   Zimní olympiáda - dopolední akce Sluníček a Koťat v MŠ
16.01.2019   Pexesový král – Veverky ŠD
22.01.2019   Pedagogická porada za 1. pololetí - ZŠ
22.01.2019   Šachový turnaj – ZŠ  
23.01.2019   Nejšikovnější skokan - Smajlíci ŠD 
23.01.2019   Odpoledne se Sluníčky – 15.45 h. s rodiči u Sluníček v
23.01.2019   Netradiční zimní olympiáda – Sovičky ŠD
24.01.2019   Sněhová královna – divadlo 3.-5. tř.
25.01.2019   Koukají na nás správně? - dopolední screeningové preventivní vyšetření zraku dětí v MŠ 
27.-31.01.2019   Lyžařský zájezd - 2.st.
28.01.2019   Olympiáda v ČJ – okresní kolo – ZŠ
30.01.2019   Z pohádky do pohádky – kvíz Veverky ŠD


Dne: 29. 11. 2018
02.12.2018   Rozsvěcení vánočního stromečku + jarmark, vystoupení 1. st. ZŠ
04.12.2018   Čertoviny - dopolední akce Sluníček a Berušek - MŠ
04.12.2018   Čertoviny s rodiči  - v 16.00 h. u Berušek - MŠ
05.12.2018   Mikuláš v ZŠ
05.12.2018   Čertoviny – pekelné odpoledne – Sovičky a Veverky ŠD
05.12.2018   Mikulášská nadílka – Smajlíci ŠD
06.12.2018   Projektový den Koťat a 9.třídy ZŠ – dopoledne v MŠ
11.12.2018   Vánoční dílničky s rodiči -   u Koťat v 16.00 h. - MŠ
12.12.2018   Česko zpívá koledy (společná akce všech oddělení ŠD)
13.12.2018   Kouzlení s klaunem  - MŠ
17.12.2018   Od čerta k Ježíškovi  zábavně vzdělávací program v kině Hvězda - MŠ
17.12.2018   Olympiáda v anglickém jazyce - ZŠ
18.12.2018   Od čerta k Ježíškovi - koncert Nováka v Přerově ve Hvězdě- 1. třídy ZŠ
19.12.2018   Možná přijde i Ježíšek – Sovičky a Veverky ŠD
19.12.2018   Vánoční dopolední tvoření – v MŠ Koťata + 1.třída ZŠ
19.12.2018   Povídky z jedné a druhé kapsy – divadelní představení ve Zlíně pro 2. st ZŠ
19.12.2018   Vánoce s rodiči -   u Sluníček v 15.45 h. - ZŠ
20.12.2018   Vánoční dopolední tvoření Sluníčka + Berušky - MŠ
20.12.2018   Vánoční nadílka – Smajlíci ŠD
20.12.2018   Úřad práce - Exkurze IX.A – ZŠ
20.12.2018   Křesťanské Vánoce – program pro VI.A a VII.A - ZŠ
20.12.2018   Olympiáda v dějepise - ZŠ
21.12.2018   Filmové představení - ZŠ


Dne: 13. 11. 2018
V týdnu od 22. do 26. 10. proběhl v naší škole opět sběr starého papíru. Celkem jsme nasbírali 24,5 tuny starého papíru. MŠ nasbírala něco přes 3 tuny a ZŠ přes 21 tun. Nejlepší třída byla opět IX.A a nejlepším sběračem Šimon Bruckmüller z téže třídy. Utržené peníze si třídy rozdělí do svých třídních fondů. Děkujeme.

V případě, že někdo nestihl starý papír dovézt, má možnost celoročně ve sběrně Tomeček na Kojetínské ulici v Přerově. Tam dostane lísteček, který žák donese svému třídnímu učiteli a množství odevzdaného papíru se mu bude počítat do následujícího období.
 
Pondělí 7:30 - 16:30
Úterý - Pátek 7:30 - 14:30
Sobota 7:30 - 12:00


Dne: 24. 10. 2018
01.11.2018   Hallooweenské odpoledne- všechny oddělení ŠD a Školní parlament
06.11.2018   Podzim u Koťat a 1. třídy – MŠ a ZŠ
07.11.2018   Stařenka Morava vypravuje – národopisný a hudební program pro 3. – 5. třídy - ZŠ
08.11.2018   Stařenka Morava vypravuje – národopisný a hudební program pro 1. – 2. třídy -
08.11.2018   Slavíci z Přerova – ZŠ
12.11.2018   Svatomartinské odpoledne – Sovičky ŠD
13.11.2018   Bolest jménem šikana – preventivní program pro VI.A – ZŠ
13.11.2018   Čtvrtletní porada + Konzultační odpoledne 16:00 - ZŠ
13.11.2018   Mít se spolu fajn - preventivní program pro VII.A – ZŠ
14.11.2018   Puzzliáda – Smajlíci – ŠD
14.11.2018   Veverčino království – přírodovědná soutěž - ŠD
14.11.2018   Den se Sluníčky – s rodiči 15:45 – MŠ
14.11.2018   Scholaris + exkurze na Střední škole gastronomie a služeb – IX.A  ZŠ
15.11.2018   Poruchy příjmu potravy - preventivní program pro IX.A – ZŠ
15.11.2018   Sex, AIDS a vztahy - preventivní program pro VIII.A – ZŠ
17.11.2018   Drakiáda - Sovičky a rodiče - ŠD
20.11.2018   Pedagogická porada MŠ
22.11.2018   Okresní kolo soutěže Bible a my - ZŠ
22.11.2018   Zdravé zuby – projektový den pro 1. st. ZŠ
23.11.2018   Pišquorky - oblastní kolo soutěže - ZŠ
24.11.2018   Kateřinský ples - SRPŠ
28.11.2018   Jak Uhlíř skoumal Svěrák – divadlo v Kině Hvězda v Přerově – Koťata a Berušky – MŠ
28.11.2018   Exkurze do Arcibiskupského paláce a Vlastivědného muzea v Olomouci 8. a 9. třídy ZŠ
28.11.2018   Advent začíná… -Sovičky ŠD
29.11.2018   Nekuřácký den pro 1. – 7. třídu ZŠ


Dne: 26. 09. 2018
03.10.2018   Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
04.10.2018   Drakiáda s rodiči u Berušek - MŠ
05.10.2018   Depistáž u předškoláků - MŠ
08.-12.10.2018   Výstava ovoce a zeleniny v ŠD
09.10.2018   Pedagogická porada MŠ 
09.10.2018   Seiferos – letové ukázky dravců a sov – MŠ i ZŠ
10.10.2018   Soví pečení  - pečení z podzimních darů přírody – Sovičky ŠD
11.10.2018   Dračí slet - Veverky a Smajlíci ŠD
22.-26.10.2018   Sběr papíru
22.10.2018   Barevný podzim v knihovně – Veverky a Smajlíci ŠD
22.10.2018   Vzdělávací a výukový program HZS pro VI. A – SVČ Atlas v Přerově - ZŠ
23.10.2018   Právní vědomí – preventivní program pro VIII.A - ZŠ
24.10.2018   Barevný podzim v knihovně – Sovičky ŠD
26.10.2018   Oslava výročí založení ČSR – ZŠ
29.-30.10.2018   Prázdniny - ZŠ + ŠD
31.10.2018   Ředitelské volno - ZŠ + ŠD


index | 1-15 | následující | Celkem 16 článků