Menu
  Zvonění
Hodina Od   Do
1 07:45 - 08:30
2 08:40 - 09:25
3 09:45 - 10:30
4 10:40 - 11:25
5 11:35 - 12:20
6 12:30 - 13:15
7 13:25 - 14:10
8 14:20 - 15:05
9 15:05 - 15:50
  Novinky
28.05.2017: Práce žáků
Příprava pokrmů - 7.ročník ...zde

26.05.2017: Jídelníček
Aktualizace na týden od 29.5. do 2.6.2017...zde

25.05.2017: Práce žáků
Informatika v praxi - 8. ročník ...zde

25.05.2017: Práce žáků
Land art - Pracovní výchova - 5. ročník ...zde

24.05.2017:
Šachová liga
Výsledky a průběžné tabulky ...zde

23.05.2017: Akce+Foto
Den matek v ZŠ ...zde

23.05.2017: Akce+Foto
Den matek u Koťat ...zde

23.05.2017: Akce+Foto
Do práce na kole ...zde

19.05.2017:
Školní parlament
doplnění fotografií ...zde

19.05.2017: Akce+Foto
Kytičkový den ...zde
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Třídní schůzky
Dne: 28. 05. 2017
Dovolujeme si rodiče a zákonné zástupce pozvat na třídní schůzky konané 30.5.2017 v 16:00 hod. Po třídních schůzkách v kmenových třídách můžete konzultovat prospěch i chování svých dětí s ostatními učiteli.
Těší se pedagogický sbor ZŠ.

Připravujeme v měsíci červnu
Dne: 28. 05. 2017
01.06.2017   Slavíme MDD  dopolední akce tříd  
01.06.2017   Exkurze do slévárny Beňov – 9. třída ZŠ  
01.06.2017   Den dětí- den plný her a soutěží - ŠD  
02.06.2017   Litter Less – ekologický projekt na  
05.06.2017   Pohádka Kouzelné slovíčko 10.15 h. u Koťat, Koťata + Žabičky  
05.06.2017   Školní výlet do Zámecké zahrady Kroměříž - Sluníčka + Berušky  
06.06.2017   Třídní výlet I.A a II.A do Rymic - ZŠ  
06.06.2017   Třídní výlet III.A a IV.A - Živá Voda, Modrá -  
07.06.2017   Školní výlet do Zámecké zahrady Kroměříž - Koťata + Žabičky  
08.06.2017   Třešňový výlet – vycházka do okolí za sladkými třešněmi - ŠD  
08.06.2017   Fotografování tříd na konec školního roku“ Koťata + Žabičky -   
09.06.2017   Dopravní výchova 1.-4. třída – Atlas Přerov -  
14.06.2017   Fotografování - ZŠ  
15.06.2017   Hudební představení ZUŠ Přerov 9.00 h. ZUŠ Přerov – MŠ + II. A ZŠ  
15.-17.06.2017   Třídní výlet VIII.A- ZŠ  
15.-16.06.2017   Třídní výlet IX.A - ZŠ  
16.06.2017   Olafův báječný letní den - akce s rodiči - Žabičky, 16.00 h. –  
16.06.2017   Salix – Den otevřených dveří – 1. – 5. třída ZŠ + ŠD  
19.06.2017   Třídní výlet IV.A a V.A do Olomouce- ZŠ  
20.06.2017   Třídní výlet I.A, I.B, II.A, III.A, VI.A.do Kostelan- ZŠ  
20.06.2017   Třídní výlet IV.A a V.A na Helfštýn- ZŠ  
21.06.2017   Letní zpívánky - hudební pořad na školní zahradě  –  
21.06.2017   Olympijský běh – ZŠ  
21.06.2017   Třídní výlet IV.A a V.A do Kostelan- ZŠ  
22.06.2017   Rozloučení se školním rokem - akce s rodiči - Koťata a Žabičky, 16.00 h. –  
22.06.2017   Výlet na Švédské šance – vycházka plná dobrodružství s hledáním pokladu – ŠD  
22.06.2017   Poslední plavání – MŠ i ZŠ  
23.06.2017   Bodies - výstava v Praze - 2. st.  
23.06.2017   Rozloučení se školním rokem + pasování školáků - akce s rodiči –Sluníčka a Berušky, 16.00 h. –  
23.06.2017   Rozloučení se se školním rokem - I.B ZŠ  
26.06.2017   Klasifikační pedagogická rada - ZŠ  
27.06.2017   OMU ( Ochrana za mimořádných událostí ) – projektový den v ZŠ  
28.06.2017   Sportovní den – ZŠ  
29.06.2017   Zážitkový stan – Cesta do vesmíru – 1. st. ZŠ  


Soutěž
Dne: 25. 05. 2017
Sběr baterií


Rozhodnutí o přijetí do MŠ ve školním roce 2017/2018
Dne: 24. 05. 2017

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:
 
Žadatel – Výsledek řízení
 
1/2017   přijat/a                    7/2017   přijat/a                   13/2017   přijat/a
2/2017   přijat/a                    8/2017   nepřijat/a                14/2017   přijat/a
3/2017   přijat/a                    9/2017   nepřijat/a                15/2017   přijat/a
4/2017   přijat/a                    10/2017 přijat/a                    16/2017   přijat/a
5/2017   přijat/a                    11/2017 přijat/a                 
6/2017   přijat/a                    12/2017 přijat/a                   
 
 
V Horní Moštěnici 23. 5. 2017                                      Mgr. Libor Kubík
                                                                                 ředitel MŠ a ZŠ

Oznámení
Dne: 19. 05. 2017
o době a místě konání voleb členů Školské rady z řad zákonných zástupců žáků
 
 
 
1. Volba členů Školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhne v pondělí  19. 6. 2017.
 
2. Místem konání voleb budou jednotlivé učebny Základní školy.
 
3. Kandidátní listina bude vyvěšena na webu školy.
 
4. Zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky 12. 6. prostřednictvím třídních učitelů.
 
 
 
 
V Horní Moštěnici 19. 5. 2017
 
 
                                                                       Mgr. Libor Kubík
 
                                                                       ředitel ZŠ a MŠ
 
 

Připravujeme v měsíci květnu
Dne: 05. 05. 2017
05.-09.05.2017   Školka v přírodě – Stará Ves u Rýmařova, chata Orientka -
09.05.2017   Den matek-akce s rodiči v oddělení Žabiček v 16.00 h. -
10.05.2017   Kytičkový den - Český den proti rakovině -
11.05.2017   Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/18  15.00 – 16.15 h. -
12.05.2017   Zdravotní soutěž - ZŠ
15.05.2017   Celoplošné testování 9. tříd - ZŠ
16.05.2017   Den matek u Berušek - akce s rodiči v oddělení Berušek v 16.00 h. - MŠ
18.05.2017   Okresní kolo Pythagoriády  - ZŠ
18.05.2017   Den matek v prostorách školní jídelny v 15:30 - ZŠ
20.05.2017   Den matek - akce s rodiči v oddělení Koťat v 9:00 h. - MŠ
24.05.2017   Dopravní soutěž - okresní kolo -  2. st.
25.05.2017   Den rodiny- akce s rodiči v oddělení Sluníček v 15:30 h. – MŠ
22.-26.05.2017   Děti, pozor červená! - projektový týden
25.-27.05.2017   Třídní výlet 7.A - ZŠ
25.05.2017   Jarní výšlap do Dobrčic – sportovní odpoledne - ŠD
30.05.2017   Pedagogická porada  MŠ  
30.05.2017   Malování s panem Dostálem - 1. – 3. třída  
30.05.2017   Divadelní představení Past na myši - 2. st.  
30.05.2017   Třídní schůzky - ZŠ  


Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
Dne: 07. 04. 2017
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:
 
Žadatel Výsledek řízení Žadatel Výsledek řízení
2017 - 1 přijat 2017 - 21 přijata
2017 - 2 přijat 2017 - 22 přijat
2017 - 3 přijat 2017 - 23 přijat
2017 - 4 přijata 2017 - 24 přijat
2017 - 5 přijat 2017 - 25 přijat
2017 - 6 přijata 2017 - 26 přijat
2017 - 7 přijata 2017 - 27 přijata
2017 - 8 přijat 2017 - 28 přijata
2017 - 9 přijat 2017 - 29 přijata
2017 - 10 přijata 2017 - 30 přerušení řízení
2017 - 11 přijat 2017 - 31 přijata
2017 - 12 přijat 2017 - 32 přijat
2017 - 13 přijat 2017 - 33 přerušení řízení
2017 - 14 přerušení řízení 2017 - 34 přijata
2017 - 15 přijata 2017 - 35 přijat
2017 - 16 přijat 2017 - 36 přerušení řízení
2017 - 17 přijata 2017 - 37 přijata
2017 - 18 přijata 2017 - 38 přijat
2017 – 19 přijat 2017 - 39 přijat
2017 - 20 přijata 2017 - 40 přijataV Horní Moštěnici 7. 4. 2017                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ
 
Termín náhradního zápisu je 26. 4. 2017, 15.00 – 17.00 hodin v pavilonu 1. stupně.

 

Proběhlo v měsíci dubnu
Dne: 28. 03. 2017
04.04.2017   Zápis do 1. tříd od 15:00 v pavilonu 1. stupně ( ŠD otevřena pouze do 15:00). Podrobnosti viz plakát níže. – ZŠ
05.04.2017   Vynášení Morany - ŠD
06.04.2017   Začátek plaveckého výcviku – MŠ + 3. a 4. třída
07.04.2017   Návštěva  svíčkárny RODAS v Olomouci - Koťata + Žabičky - MŠ
07.04.2017   Uklízíme Česko – Projektový den Za Horní Moštěnici krásnější  - ZŠ
08.04.2017   Vítání jara - vystoupení  Sluníček a 1.třídy ZŠ na obecní akci MŠ + ZŠ
11.a12.04.2017   Velikonoce s rodiči - Koťata – 11. 4. v 16.00 h.,Berušky – 11. 4. v 16.00 h., Sluníčka – 12. 4. v 15.30 h. -
12.04.2017   Přijímací zkoušky na čtyřletý obor – 9. třída ZŠ    
13.-17.04.2017   Velikonoční prázdniny ( MŠ 14. - 17. 4. ) 
18.04.2017   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí + konzultace s pedagogy od 16:00 do 17:30- ZŠ
24.-28.04.2017   Malé čarodějnice - projektový týden MŠ     
24.-28.04.2017   Sběr starého papíru – MŠ i ZŠ
26.04.2017   Jarní orientační běh – běh spojený s plněním úkolů - ŠD
28.04.2017   Dopravní soutěž - ZŠ


Proběhlo v měsíci březnu
Dne: 02. 03. 2017
01.03.2017   6. třída nanečisto - dopolední program pro žáky 5. tříd z okolních škol; odpolední den otevřených dveří pro rodiče do 16:00 - ZŠ
02.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
16.03.2017   Jarní stezka přírodou - ŠD
16.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
17.03.2017   Pohádky z ledničky - dopolední divadlo v MŠ 
18.03.2017   Josefovský ples - SRPŠ
21.03.2017   Vynášení Morany – Otevírání jara – dopolední akce
21.03.2017   Diagnostika předškoláka před vstupem do 1. třídy ZŠ, Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se školní psycholožkou a odbornou logopedkou, v 16:00 u Sluníček a Berušek
22.03.2017   Návštěva budoucích prvňáčků v 1.třídě ZŠ + MŠ
23.03.2017   Návštěva  svíčkárny RODAS v Olomouci“ Sluníčka + Berušky – MŠ
24.03.2017   Muzeum J.A.Komenského 4.A – Expozice archeologie a mineralogie - ZŠ
30.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
31.03.2017   Noc s Andersenem - ZŠ + ŠD


Proběhlo v měsíci únoru
Dne: 29. 01. 2017
01.02.2017   Okresní kolo v olympiádě v ČJ – 2 žačky 9. třídy ZŠ
03.02.2017   Pololetní prázdniny - ZŠ
06.-10.2.2017   Jarní prázdniny – ZŠ
11.02.2017   Vítání občánků – kulturní vystoupení ZŠ
13.02.2017   Screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ
14.02.2017   Návštěva 8.třídy ZŠ v MŠ
15.02.2017   Zimní zpívánky - dopolední hudební program pro celou
16.02.2017   „Sněhulanda“ – země plná sněhuláků + bobovačka – ŠD
17.02.2017   Projekt Zdravé zuby – 1. st.
17.02.2017   Okresní olympiáda v AJ – 1 žačka 6. třídy ZŠ
20.02.2017   Zimní výukový program Ptáčci v zimě – budova ORNIS Přerov; Sluníčka + Berušky  -
21. a 23.02.2017   Karneval ve všech odděleních
23.2.2017   Karneval – veselé odpoledne plné her a zábavy – ŠD
01.03.2017   6. třída nanečisto - ZŠ
do 01.03.2017   se odevzdávají přihlášky na SŠ


Proběhlo v měsíci lednu
Dne: 20. 12. 2016
12.01.2017   Turnaj v piškvorkách aneb „rozum v hrsti“ - ŠD
16.01.2017   Okresní kolo dějepisné olympiády
17.01.2017   Třídní schůzky v 16:00, Konzultace s vyučujícími
17.01.2017   Zimní olympiáda  dopolední akce Koťat + Žabiček -
19.01.2017   Papua – zeměpisný program pro 8.a 9. třídu
19.01.2017   Střední Amerika – zeměpisný program pro 6.a 7. třídu
19.01.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov - MŠ
23.-27.01.2017   Lyžařský a snowboardový zájezd – 2. st. ZŠ
25.11.2017   Moudrá sova – vědomostní soutěž ŠD


Dne: 28. 11. 2016
01.12.2016   Vánoční hvězda – divadlo v Městském domě Přerov –
02.12.2016   Čertí školka a Mikulášská nadílka s rodiči v 16:00 Sluníčka -
02.12.2016   Školní kolo Olympiády v českém jazyce - 8. a 9. tř.
05.12.2016   Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ - dopoledne ve spolupráci s 9. třídou a školním parlamentem - ZŠ a MŠ
05.12.2016   Mikulášská nadílka v ŠD
05.12.2016   Čertovská vycházka k vánočnímu stromu dopoledne Sluníčka a Berušky –
06.12.2016   Šijí s námi všichni čerti dopoledne spol. akce Koťat + Žabiček -
08.12.2016   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov - MŠ
08.12.2016   Vánoční besídka s rodiči - 16.00- Žabičky -
05.12.2016   Balonová pošta v Přerově - dopoledne Žabičky + Koťata 
13.12.2016   Turnaj venkovských škol ve florbalu - 2. st.
13.12.2016   Vánoční besídka s rodiči – 15.30 -Koťata, 16.00 - Berušky-
13.12.2016   Prodaná nevěsta – divadlo Zlín – 2. st. ZŠ
14.12.2016   Turnaj venkovských škol ve florbalu - 1. st. ZŠ
15.12.2016   Šudlání těsta s babičkou – 9:30 h babičky + Sluníčka -
19.12.2016   Vánoční setkání Sluníček, Berušek a dětí 1. tříd MŠ a ZŠ
20.12.2016   Putování k jesličkám – výukový program Ornitologická stanice
Přerov, 9.00 – 11.00, Sluníčka + Berušky  –
21.12.2016   Ježíškův vánoční den - ŠD
22.12.2016   Filmové přestavení - Kniha džungli ( 1. – 5. tř. ) v 8:00; Exodus ( 6.-9. tř.) v 9:50 - ZŠ


Sběr pomerančové a citronové kůry
Dne: 18. 11. 2016
Letos opět vyhlašujeme soutěž ve sběru pomerančové a citrónové kůry. Soutěž bude trvat ko konce měsíce května 2017. Kůru odevzdávejte ŘÁDNĚ VYSUŠENOU ve zvážených balíčcích označených jménem, třídou a váhou před výukou nebo o velké přestávce v kabinetě zástupkyně ředitele nebo u pana školníka (děti z MŠ a žáci 1. stupně ji mohou odevzdávat svým tř. učitelům).
 


Proběhlo v měsíci listopadu
Dne: 27. 10. 2016
01.11.2016   Výchovně poznávací dějepisná exkurze do Muzea J. A. Komenského v Přerově a archivu v Henčlově - 6. tř.
01.11.2016   Strašidelná školka -  společná dopolední akce celé MŠ 
03.11.2016   Strašidelná školka s rodiči - 16.00 Berušky + Žabičky
03.11.2016   Halloween - veselé odpoledne plné strašidel a prima zábavy – ŠD ve spolupráci se školním parlamentem
07.11.2016   Okrskový turnaj ve florbale pro starší žáky III . 6. a 7. tř. hoši -
08.11.2016   Používám mozek – fyzikálně přírodopisný program pro ZŠ 
10.11.2016   Okrskový turnaj ve florbale pro starší žáky IV . 8. a 9. tř. hoši -
10.11.2016   Divadlo Zvířátka a loupežníci - Měst. dům Přerov –
14.11.2016   Scholaris + exkurze na Stř. školu gastronomie a služeb – 9. tř.
14.11.2016   Nekuřácký den – preventivní program žaček Střední zdravotnické školy pro 1. – 7. tř.
15.11.2016   Konzultace s pedagogy ZŠ po 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017 16:00- 17:00
18.11.2016   Jeden svět na školách – Měsíc filmu + beseda s pamětníkem RNDr. Milanem Gerykem pro 6. – 9. tř.
25.11.2016   Outsider – program Sdružení D pro 6. třídu
27.11.2016   Rozsvěcování vánočního stromečku + Vánoční jarmark (KD Horní Moštěnice) ŠD + MŠ + ZŠ
29.11.2016   Úřad práce - exkurze 9. tř.
30.11.2016   Česká balada – literární program pro 4. – 9. tř.


Informace ke stravování
Dne: 29. 09. 2016
Na našem závodě byl spuštěn zkušební objednávkový systém, který se nám bohužel však neosvědčil. Z tohoto důvodu se od 1.10.2016 opět vracíme k původnímu bezobjednávkovému systému výběru jídel. Pokud by měl někdo zájem o objednávku, může tak učinit prostřednictvím objednávkového portálu firmy Scolarest nebo osobně na pokladně v jídelně do 14:00 hodin předchozího dne.
V případě nevyzvednutí objednávky bude ale oběd naúčtován.

index | 1-15 | následující | Celkem 17 článků

 

Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS