Menu
  Zvonění
Hodina Od   Do
1 07:45 - 08:30
2 08:40 - 09:25
3 09:45 - 10:30
4 10:40 - 11:25
5 11:35 - 12:20
6 12:30 - 13:15
7 13:25 - 14:10
8 14:20 - 15:05
9 15:05 - 15:50
  Novinky
30.03.2017: Soutěže
Matematický klokan ...zde

30.03.2017: Akce+Foto
Vynášení Moreny...zde

30.03.2017: Akce+Foto
Předškoláci v 1. třídě ...zde

30.03.2017: Akce+Foto
Diagnostika předškoláků ...zde

30.03.2017: Akce+Foto
4. třída v přerovském muzeu ...zde

27.03.2017: Akce+Foto
Vítání jara - Koťata a Žabičky ...zde

24.03.2017: Jídelníček
Aktualizace na týden od 27.3. do 31.3.2017...zde

14.03.2017:
Šachová liga
Výsledky a průběžné tabulky ...zde

13.03.2017: Web
Od 8.listopadu 2008, kdy byl tento web uveden do provozu, bylo zaznamenáno více než
500 000 návštěv.
Děkujeme za přízeň.

10.03.2017: Akce+Foto
6. třída nanečisto ...zde
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 30. 03. 2017
Sběr papíru

Připravujeme v měsíci dubnu
Dne: 28. 03. 2017
04.04.2017   Zápis do 1. tříd od 15:00 v pavilonu 1. stupně ( ŠD otevřena pouze do 15:00). Podrobnosti viz plakát níže. – ZŠ  
05.04.2017   Vynášení Morany - ŠD  
06.04.2017   Začátek plaveckého výcviku – MŠ + 3. a 4. třída  
07.04.2017   Návštěva  svíčkárny RODAS v Olomouci - Koťata + Žabičky - MŠ  
07.04.2017   Uklízíme Česko – Projektový den Za Horní Moštěnici krásnější  - ZŠ  
08.04.2017   Vítání jara - vystoupení  Sluníček a 1.třídy ZŠ na obecní akci MŠ + ZŠ  
11.a12.04.2017   Velikonoce s rodiči - Koťata – 11. 4. v 16.00 h.,Berušky – 11. 4. v 16.00 h., Sluníčka – 12. 4. v 15.30 h. -  
12.04.2017   Přijímací zkoušky na čtyřletý obor – 9. třída ZŠ      
13.-17.04.2017   Velikonoční prázdniny ( MŠ 14. - 17. 4. )   
18.04.2017   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí - ZŠ  
24.-28.04.2017   Malé čarodějnice - projektový týden MŠ       
24.-28.04.2017   Sběr starého papíru – MŠ i ZŠ  
26.04.2017   Jarní orientační běh – běh spojený s plněním úkolů - ŠD  
28.04.2017   Dopravní soutěž - ZŠ  


Zápis do 1. třídy
Dne: 10. 03. 2017
Upozorňujeme zákonné zástupce, že ŠD bude 4. 4. 2017 otevřena pouze do 15:00. V prostorách ŠD bude probíhat zápis do prvních tříd. Děkujeme za pochopení.Připravujeme v měsíci březnu
Dne: 02. 03. 2017
01.03.2017   6. třída nanečisto - dopolední program pro žáky 5. tříd z okolních škol; odpolední den otevřených dveří pro rodiče do 16:00 - ZŠ
02.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
16.03.2017   Jarní stezka přírodou - ŠD
16.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
17.03.2017   Pohádky z ledničky - dopolední divadlo v MŠ 
18.03.2017   Josefovský ples - SRPŠ
21.03.2017   Vynášení Morany – Otevírání jara – dopolední akce
21.03.2017   Diagnostika předškoláka před vstupem do 1. třídy ZŠ, Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se školní psycholožkou a odbornou logopedkou, v 16:00 u Sluníček a Berušek
22.03.2017   Návštěva budoucích prvňáčků v 1.třídě ZŠ + MŠ
23.03.2017   Návštěva  svíčkárny RODAS v Olomouci“ Sluníčka + Berušky – MŠ
24.03.2017   Muzeum J.A.Komenského 4.A – Expozice archeologie a mineralogie - ZŠ
30.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
31.03.2017   Noc s Andersenem - ZŠ + ŠD  


Zájezd do Itálie
Dne: 28. 02. 2017
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

všichni, kteří se přihlásili na zájezd do Itálie, mají uhradit dle pokynů 1. zálohu 4000,-  Kč, ta je splatná do 18. 3. 2017 buď hotově v kabinetě ZŘ nebo na účet školy 1885169309/0800, variabilní symbol rodné číslo dítěte + poznámka Itálie. Preferujeme bankovní převod.

Stále je možno se přihlásit. Vítaní jsou i rodinní příslušníci.

Podrobnosti k zájedu do Itálie najdete zde .


Děkuje vedoucí zájezdu
Vlasta Krejčířová

Upozornění
Dne: 13. 02. 2017
Vzhledem k organizačním změnám je k dispozici od 1.3.2017 pronájem školní tělocvičny v termínech:

Po:   17:00 - 19:00

St:   18:00 - 19:00

Cena pronájmu:  300 Kč/hod.

Bližší informace na tel. čísle 739 310 468.

Proběhlo v měsíci únoru
Dne: 29. 01. 2017
01.02.2017   Okresní kolo v olympiádě v ČJ – 2 žačky 9. třídy ZŠ
03.02.2017   Pololetní prázdniny - ZŠ
06.-10.2.2017   Jarní prázdniny – ZŠ
11.02.2017   Vítání občánků – kulturní vystoupení ZŠ
13.02.2017   Screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ
14.02.2017   Návštěva 8.třídy ZŠ v MŠ
15.02.2017   Zimní zpívánky - dopolední hudební program pro celou
16.02.2017   „Sněhulanda“ – země plná sněhuláků + bobovačka – ŠD
17.02.2017   Projekt Zdravé zuby – 1. st.
17.02.2017   Okresní olympiáda v AJ – 1 žačka 6. třídy ZŠ
20.02.2017   Zimní výukový program Ptáčci v zimě – budova ORNIS Přerov; Sluníčka + Berušky  -
21. a 23.02.2017   Karneval ve všech odděleních
23.2.2017   Karneval – veselé odpoledne plné her a zábavy – ŠD
01.03.2017   6. třída nanečisto - ZŠ
do 01.03.2017   se odevzdávají přihlášky na SŠ


Proběhlo v měsíci lednu
Dne: 20. 12. 2016
12.01.2017   Turnaj v piškvorkách aneb „rozum v hrsti“ - ŠD
16.01.2017   Okresní kolo dějepisné olympiády
17.01.2017   Třídní schůzky v 16:00, Konzultace s vyučujícími
17.01.2017   Zimní olympiáda  dopolední akce Koťat + Žabiček -
19.01.2017   Papua – zeměpisný program pro 8.a 9. třídu
19.01.2017   Střední Amerika – zeměpisný program pro 6.a 7. třídu
19.01.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov - MŠ
23.-27.01.2017   Lyžařský a snowboardový zájezd – 2. st. ZŠ
25.11.2017   Moudrá sova – vědomostní soutěž ŠD


Vyhodnocení sběru baterií
Dne: 20. 12. 2016


Advent
Dne: 01. 12. 2016

Naše žačky dnes i z mála dokázaly vykouzlit roztomilého sněhuláka a zpříjemnit nám tak adventní čas.


Dne: 28. 11. 2016
01.12.2016   Vánoční hvězda – divadlo v Městském domě Přerov –
02.12.2016   Čertí školka a Mikulášská nadílka s rodiči v 16:00 Sluníčka -
02.12.2016   Školní kolo Olympiády v českém jazyce - 8. a 9. tř.
05.12.2016   Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ - dopoledne ve spolupráci s 9. třídou a školním parlamentem - ZŠ a MŠ
05.12.2016   Mikulášská nadílka v ŠD
05.12.2016   Čertovská vycházka k vánočnímu stromu dopoledne Sluníčka a Berušky –
06.12.2016   Šijí s námi všichni čerti dopoledne spol. akce Koťat + Žabiček -
08.12.2016   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov - MŠ
08.12.2016   Vánoční besídka s rodiči - 16.00- Žabičky -
05.12.2016   Balonová pošta v Přerově - dopoledne Žabičky + Koťata 
13.12.2016   Turnaj venkovských škol ve florbalu - 2. st.
13.12.2016   Vánoční besídka s rodiči – 15.30 -Koťata, 16.00 - Berušky-
13.12.2016   Prodaná nevěsta – divadlo Zlín – 2. st. ZŠ
14.12.2016   Turnaj venkovských škol ve florbalu - 1. st. ZŠ
15.12.2016   Šudlání těsta s babičkou – 9:30 h babičky + Sluníčka -
19.12.2016   Vánoční setkání Sluníček, Berušek a dětí 1. tříd MŠ a ZŠ
20.12.2016   Putování k jesličkám – výukový program Ornitologická stanice
Přerov, 9.00 – 11.00, Sluníčka + Berušky  –
21.12.2016   Ježíškův vánoční den - ŠD
22.12.2016   Filmové přestavení - Kniha džungli ( 1. – 5. tř. ) v 8:00; Exodus ( 6.-9. tř.) v 9:50 - ZŠ


Sběr pomerančové a citronové kůry
Dne: 18. 11. 2016
Letos opět vyhlašujeme soutěž ve sběru pomerančové a citrónové kůry. Soutěž bude trvat ko konce měsíce května 2017. Kůru odevzdávejte ŘÁDNĚ VYSUŠENOU ve zvážených balíčcích označených jménem, třídou a váhou před výukou nebo o velké přestávce v kabinetě zástupkyně ředitele nebo u pana školníka (děti z MŠ a žáci 1. stupně ji mohou odevzdávat svým tř. učitelům).
 


Proběhlo v měsíci listopadu
Dne: 27. 10. 2016
01.11.2016   Výchovně poznávací dějepisná exkurze do Muzea J. A. Komenského v Přerově a archivu v Henčlově - 6. tř.
01.11.2016   Strašidelná školka -  společná dopolední akce celé MŠ 
03.11.2016   Strašidelná školka s rodiči - 16.00 Berušky + Žabičky
03.11.2016   Halloween - veselé odpoledne plné strašidel a prima zábavy – ŠD ve spolupráci se školním parlamentem
07.11.2016   Okrskový turnaj ve florbale pro starší žáky III . 6. a 7. tř. hoši -
08.11.2016   Používám mozek – fyzikálně přírodopisný program pro ZŠ 
10.11.2016   Okrskový turnaj ve florbale pro starší žáky IV . 8. a 9. tř. hoši -
10.11.2016   Divadlo Zvířátka a loupežníci - Měst. dům Přerov –
14.11.2016   Scholaris + exkurze na Stř. školu gastronomie a služeb – 9. tř.
14.11.2016   Nekuřácký den – preventivní program žaček Střední zdravotnické školy pro 1. – 7. tř.
15.11.2016   Konzultace s pedagogy ZŠ po 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017 16:00- 17:00
18.11.2016   Jeden svět na školách – Měsíc filmu + beseda s pamětníkem RNDr. Milanem Gerykem pro 6. – 9. tř.
25.11.2016   Outsider – program Sdružení D pro 6. třídu
27.11.2016   Rozsvěcování vánočního stromečku + Vánoční jarmark (KD Horní Moštěnice) ŠD + MŠ + ZŠ
29.11.2016   Úřad práce - exkurze 9. tř.
30.11.2016   Česká balada – literární program pro 4. – 9. tř.


Informace ke stravování
Dne: 29. 09. 2016
Na našem závodě byl spuštěn zkušební objednávkový systém, který se nám bohužel však neosvědčil. Z tohoto důvodu se od 1.10.2016 opět vracíme k původnímu bezobjednávkovému systému výběru jídel. Pokud by měl někdo zájem o objednávku, může tak učinit prostřednictvím objednávkového portálu firmy Scolarest nebo osobně na pokladně v jídelně do 14:00 hodin předchozího dne.
V případě nevyzvednutí objednávky bude ale oběd naúčtován.

Proběhlo v měsíci říjnu
Dne: 27. 09. 2016
01.10.2016   Vystoupení dětí na Výstavě zahrádkářů v Kulturním domě v Horní Moštěnici – ZŠ a MŠ
03. a 05.10.2016   Barevný podzim v knihovně – čtení pohádek, výtvarné tvoření a hry – ŠD
04.10.2016   Drakiáda s rodiči – nahrazeno 18.10. Dlabání dýní u Koťat -
03 - 07.10.2016   Sběr papíru - ZŠ i MŠ
05.10.2016   Přespolní běh – okresní kolo v Hranicích – 2. st.
06.10.2016   Kopaná – přebor okrsek - hoši 7. – 9. třída
11.10.2016   Zahradník – společná dopolední akce Koťat a Žabiček – MŠ
12.10.2016   Drakiáda s rodiči – 16:00 Sluníčka –
12.10.2016   Kurz sebeobrany – hoši 2. st.
18.10.2016   Divadelní představení Zlín – 1. st.
18.10.2016   Zahradník – společná dopolední akce Sluníček a Berušek – MŠ
20.10.2016   Skřítci podzimníčci – výtvarné tvoření v přírodě – ŠD
20.10.2016   Kurz sebeobrany – děvčata 2. st.
24. a 25.10.2016   Ředitelské volno - ZŠ
26.-30.10.2016   Podzimní prázdniny - ZŠ 


index | 1-15 | následující | Celkem 16 článků

 

Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS