Menu
  Zvonění
Hodina Od   Do
1 07:45 - 08:30
2 08:40 - 09:25
3 09:45 - 10:30
4 10:40 - 11:25
5 11:35 - 12:20
6 12:30 - 13:15
7 13:25 - 14:10
8 14:20 - 15:05
9 15:05 - 15:50
  Novinky
15.07.2017: Akce+Foto
Projektový den OMU ...zde

13.07.2017: Akce+Foto
Sportovní den ...zde

13.07.2017: Akce+Foto
Beseda s Markem Hudemou - Týdny mediálního vzdělávání ...zde

06.07.2017: Akce+Foto
Výstava The Body...zde

06.07.2017: Akce+Foto
I.B - rozloučení se školním rokem ...zde

06.07.2017: Akce+Foto
Fotografie tříd ...zde

06.07.2017: Jídelníček
Aktualizace na týden od 10.7. do 14.7.2017...zde

04.07.2017: Akce+Foto
Rozloučení u Koťat ...zde

04.07.2017: Akce+Foto
Výlet na Švédské šance s hledáním pokladu...zde

29.06.2017: Časopis
nové číslo školního časopisu Smajlík ...zde
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 13. 07. 2017
Seznam pomůcek a potřeb pro žáky I. až IX. třídy ve školním roce 2017-2018:
Upozorňujeme rodiče prvňáčků, že nemusí kupovat do VV kufřík, tento bude dětem zakoupen ze SRPŠ jako dárek.
Více informací ...zde

Školní jídelna - přihlášky
Dne: 30. 06. 2017
Náhradní termín příjmu přihlášek a prodeje čipů do školní jídelny je 30.8.2017 14:00 - 16:00  v prostoru před jídelnou.

Úřední hodiny během letních prázdnin
Dne: 29. 06. 2017
Všem žákům přejeme krásné prožití letních prázdnin a rodičům příjemnou a odpočinkovou dovolenou. 
 
3.7. Mgr. Kubík 9.00 – 12.00
4.7. Mgr. Kubík 9.00 – 12.00
12.7. Mgr. Krejčířová 10.00 – 12.00, 12.30 - 14.00
18.7. pí Slabá 9.00 – 12.00
20.7. Mgr. Krejčířová 10.00 – 12.00, 12.30 - 14.00
26.7. Mgr. Kubík 9.00 – 12.00
31.7. Mgr. Kubík 9.00 – 12.00
10. 8. pí Slabá 9.00 – 12.00
17. 8. pí Slabá 9.00 – 12.00
22. 8. pí Slabá 9.00 – 12.00
24. 8. pí Slabá 9.00 – 12.00


Doplňující informace o školním stravování
Dne: 22. 06. 2017


Úplata za předškolní vzdělávání - prázdniny
Dne: 15. 06. 2017
V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 
 
stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání na období hlavních prázdnin ve výši
 
 
dítě chodící v měsíci červenci                                           Kč 110,-
 
 
dítě chodící v měsíci srpnu                                                Kč 55,-                                               
 
 
Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.
 
Úplata je stanovena pro období červenec – srpen 2017.

 
Mgr. Libor Kubík
ředitel MŠ a ZŠ HM

Mikrojesle
Dne: 14. 06. 2017
Vážení občané,

od 1. 9. 2017, v  prostorách MŠ II, bývalého oddělení Žabiček, začne fungovat zařízení nazvané, v souladu s terminologií MPSV, Mikrojesle. Jsou určeny pro max. 4 děti ve věku 0,6 – 4 roky. Zařízení bude fungovat 5 dnů v týdnu, od 6:30 do 16:30 hod. Podmínkou přijetí dítěte je zaměstnání obou rodičů, výkon podnikatelské činnosti, příprava na budoucí povolání (studium), popř. evidence v registru UP.

Mikrojesle Tuto možnost nemají rodiče čerpající MD a RD !

Pro pořádek dodávám, že všechna tato kritéria jsou povinnou podmínkou pro přidělení dotace a byla stanovena MPSV ČR.

V případě zájmu o umístění dítěte do tohoto zařízení věnujte pozornost přiloženému plakátku.


Mgr. Libor Kubík

 

Upozornění pro rodiče
Dne: 09. 06. 2017
Vážení zákonní zástupci,

upozorňuji Vás, že v následujícím školním roce budou moci z kapacitních důvodů navštěvovat školní družinu pouze žáci 1. a 2. tříd.

Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

 

Důležité informace ke změně poskytovatele školního stravování.
Dne: 08. 06. 2017

Vážení rodiče,
GTH logo
rádi   bychom   vás   touto   cestou   informovali,   že   od   4.9.2017   se   stane naše   společnost,   GTH   zařízení   školního   stravování,   spol.   s.r.o.,   novým provozovatelem školní jídelny v Horní Moštěnici. Stalo se tak na základě výběrového řízení vypsaného Obcí Horní Moštěnice a rozhodnuto usnesením Rady Obce Horní Moštěnice.
Jako       nový       provozovatel       školní       jídelny       bychom       Vás       rádi informovali    o    změnách,    které    začátkem    školního    roku    nastanou.

1) ZMĚNA CENY STRAVNÉHO
Nově od 4.9.2017 budou žákům ZŠ a MŠ účtovány tyto ceny:

KATEGORIE   HODNOTA STRAVENKY
Děti MŠ    
3-6 let přesnídávka 9 Kč
7 let přesnídávka 10 Kč
3-6 let oběd 18 Kč
7 let oběd 19 Kč
3-6 let svačina 8 Kč
7 let svačina 8 Kč
     
ZŠ žáci    
1.-4.tř. 7-10 let oběd 21 Kč
5.-8.tř. 11-14 let oběd 23 Kč
15+ oběd 26 Kč
přesnídávka 10 Kč2) ZAVEDENÍ OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU
Děti MŠ budou mít na výběr z 1 svačiny a přesnídávky, 1 polévky a 1 hlavního jídla. Žáci ZŠ budou mít na výběr z 1 polévky a 2 hlavních jídel. Naší snahou bude apelovat na zdravé stravování, zajistit dětem, žákům, pedagogům i cizím  strávníkům  jídlo  chutné,  vyvážené,  zdravé  a  pro  studenty  zároveň splňující požadavky na školní stravování.
Nově bude zaveden objednávkový systém s využitím elektronické evidence odběru jídel. Tento systém umožňuje generovat data pro další elektronické zpracování,  zejména  pak  umožňuje  kontrolu  stavu  konta  a  přehled  o odebraných jídel a pro samotné rodiče lepší dohled nad stravovaností a volbou jídel jejich dětí.
Celotýdenní jídelní lístek bude vždy zveřejněn předem v prostorách jídelny a na internetu. Strávníci budou mít možnost zvolit výběr jídla vždy nejpozději do  14:00  hod.  předcházejícímu  dni,  na  který  bude  výběr  učiněn.  Výběr jídla bude možný prostřednictvím objednávkového terminálu v prostorách jídelny či prostřednictvím internetu. Strávníci si předem vkládají peněžní prostředky na své osobní konto prostřednictvím bankovního příkazu nebo inkasní platby ve prospěch bankovního účtu školní jídelny či v hotovosti u
pokladny. U výdeje pak strávníci pouze přiloží čip na výdejní terminál, kde již obsluhující personál uvidí číslo objednaného jídla a jídlo jim bezplatně vydá.

3) ČÍSLA ÚČTŮ PRO PLATBY
Nově  zavádíme  číslo  účtu  pro  bankovní  příkazy.  Veškeré  přeplatky/nedoplatky,   které   již   proběhly   na   účet   předchozího   provozovatele (Scolarest) je třeba řešit s tímto poskytovatelem stravování.
Zálohy  na  měsíc  září  2017  prosím  zasílejte  již  novému  poskytovateli,  tj.společnosti  GTH  zařízení  školního  stravování,  spol.  s.r.o.,  a  to  v  měsíci srpnu na tento nově zřízený účet.
Číslo účtu pro bankovní příkazy:
7346872 / 0800


4) ZAVEDENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK S INFORMACEMI SOUVISEJÍCÍMI SE STRAVOVÁNÍM
Níže přikládáme odkaz na webové stránky, kde najdete veškeré informace týkající se změn a zároveň vás na nich budeme pravidelně informovat o novinkách. Proto je, prosíme, pravidelně sledujte.

gth.cz/ms-zs-horni-mosteniceOkresní kolo Pythagoriády
Dne: 02. 06. 2017
Ve čtvrtek 18. 5. 2017  se na ZŠ Za mlýnem v Přerově konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2017.
V kategorii 6. ročník se zúčastnilo 44 žáků. Petr Šimíček získal 7 bodů z 15 a umístil se na 17.-19. místě.
V kategorii 7. ročník se zúčastnilo 16 žáků. Úspěšným řešitelem (11 bodů z 15) se stal Jan Botor, který obsadil 2. místo.
Jan Botor ze VII. A postoupil do krajského kola. Blahopřejeme a držíme palce!
Jan Botor


Proběhlo v měsíci červnu
Dne: 28. 05. 2017
01.06.2017   Slavíme MDD  dopolední akce tříd
01.06.2017   Exkurze do slévárny Beňov – 9. třída ZŠ
01.06.2017   Den dětí- den plný her a soutěží - ŠD
02.06.2017   Litter Less – ekologický projekt na
05.06.2017   Pohádka Kouzelné slovíčko 10.15 h. u Koťat, Koťata + Žabičky
05.06.2017   Školní výlet do Zámecké zahrady Kroměříž - Sluníčka + Berušky
06.06.2017   Třídní výlet I.A a II.A do Rymic - ZŠ
06.06.2017   Třídní výlet III.A a IV.A - Živá Voda, Modrá -
07.06.2017   Školní výlet do Zámecké zahrady Kroměříž - Koťata + Žabičky
08.06.2017   Třešňový výlet – vycházka do okolí za sladkými třešněmi - ŠD
08.06.2017   Fotografování tříd na konec školního roku Koťata + Žabičky - 
09.06.2017   Dopravní výchova 1.-4. třída – Atlas Přerov -
14.06.2017   Fotografování - ZŠ
15.06.2017   Hudební představení ZUŠ Přerov 9.00 h. ZUŠ Přerov – MŠ + II. A ZŠ
15.-17.06.2017   Třídní výlet VIII.A- ZŠ
15.-16.06.2017   Třídní výlet IX.A - ZŠ
16.06.2017   Olafův báječný letní den - akce s rodiči - Žabičky, 16.00 h. –
16.06.2017   Salix – Den otevřených dveří – 1. – 5. třída ZŠ + ŠD
19.06.2017   Třídní výlet IV.A a V.A do Olomouce- ZŠ
20.06.2017   Třídní výlet I.A, I.B, II.A, III.A, VI.A.do Kostelan- ZŠ
20.06.2017   Třídní výlet IV.A a V.A na Helfštýn- ZŠ
21.06.2017   Letní zpívánky - hudební pořad na školní zahradě  –
21.06.2017   Olympijský běh – ZŠ
21.06.2017   Třídní výlet IV.A a V.A do Kostelan- ZŠ
22.06.2017   Rozloučení se školním rokem - akce s rodiči - Koťata a Žabičky, 16.00 h. –
22.06.2017   Výlet na Švédské šance – vycházka plná dobrodružství s hledáním pokladu – ŠD
22.06.2017   Poslední plavání – MŠ i ZŠ
23.06.2017   Bodies - výstava v Praze - 2. st.
23.06.2017   Rozloučení se školním rokem + pasování školáků - akce s rodiči –Sluníčka a Berušky, 16.00 h. –
23.06.2017   Rozloučení se se školním rokem - I.B ZŠ
26.06.2017   Klasifikační pedagogická rada - ZŠ
27.06.2017   OMU ( Ochrana za mimořádných událostí ) – projektový den v ZŠ
28.06.2017   Sportovní den – ZŠ
29.06.2017   Zážitkový stan – Cesta do vesmíru – 1. st. ZŠ
29.06.2017   Týdny mediálního vzdělávání - beseda s novinářem Markem Hudemou


Proběhlo v měsíci květnu
Dne: 05. 05. 2017
05.-09.05.2017   Školka v přírodě – Stará Ves u Rýmařova, chata Orientka -
09.05.2017   Den matek-akce s rodiči v oddělení Žabiček v 16.00 h. -
10.05.2017   Kytičkový den - Český den proti rakovině -
11.05.2017   Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/18  15.00 – 16.15 h. -
12.05.2017   Zdravotní soutěž - ZŠ
15.05.2017   Celoplošné testování 9. tříd - ZŠ
16.05.2017   Den matek u Berušek - akce s rodiči v oddělení Berušek v 16.00 h. - MŠ
18.05.2017   Okresní kolo Pythagoriády  - ZŠ
18.05.2017   Den matek v prostorách školní jídelny v 15:30 - ZŠ
20.05.2017   Den matek - akce s rodiči v oddělení Koťat v 9:00 h. - MŠ
24.05.2017   Dopravní soutěž - okresní kolo -  2. st.
25.05.2017   Den rodiny- akce s rodiči v oddělení Sluníček v 15:30 h. – MŠ
22.-26.05.2017   Děti, pozor červená! - projektový týden
25.-27.05.2017   Třídní výlet 7.A - ZŠ
25.05.2017   Jarní výšlap do Dobrčic – sportovní odpoledne - ŠD
30.05.2017   Pedagogická porada  MŠ
30.05.2017   Malování s panem Dostálem - 1. – 3. třída
30.05.2017   Divadelní představení Past na myši - 2. st.
30.05.2017   Třídní schůzky - ZŠ


Dne: 02. 05. 2017
V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 
 
stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání na období hlavních prázdnin ve výši
 
 
dítě chodící v měsíci červenci                                           Kč 110,-
 
 
dítě chodící v měsíci srpnu                                                Kč 55,-                                              
 
 
Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.
 
Úplata je stanovena pro období červenec – srpen 2017.

 
Mgr. Libor Kubík
ředitel MŠ a ZŠ HM

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
Dne: 07. 04. 2017
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:
 
Žadatel Výsledek řízení Žadatel Výsledek řízení
2017 - 1 přijat 2017 - 21 přijata
2017 - 2 přijat 2017 - 22 přijat
2017 - 3 přijat 2017 - 23 přijat
2017 - 4 přijata 2017 - 24 přijat
2017 - 5 přijat 2017 - 25 přijat
2017 - 6 přijata 2017 - 26 přijat
2017 - 7 přijata 2017 - 27 přijata
2017 - 8 přijat 2017 - 28 přijata
2017 - 9 přijat 2017 - 29 přijata
2017 - 10 přijata 2017 - 30 přerušení řízení
2017 - 11 přijat 2017 - 31 přijata
2017 - 12 přijat 2017 - 32 přijat
2017 - 13 přijat 2017 - 33 přerušení řízení
2017 - 14 přerušení řízení 2017 - 34 přijata
2017 - 15 přijata 2017 - 35 přijat
2017 - 16 přijat 2017 - 36 přerušení řízení
2017 - 17 přijata 2017 - 37 přijata
2017 - 18 přijata 2017 - 38 přijat
2017 – 19 přijat 2017 - 39 přijat
2017 - 20 přijata 2017 - 40 přijataV Horní Moštěnici 7. 4. 2017                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ
 
Termín náhradního zápisu je 26. 4. 2017, 15.00 – 17.00 hodin v pavilonu 1. stupně.

 

Proběhlo v měsíci dubnu
Dne: 28. 03. 2017
04.04.2017   Zápis do 1. tříd od 15:00 v pavilonu 1. stupně ( ŠD otevřena pouze do 15:00). Podrobnosti viz plakát níže. – ZŠ
05.04.2017   Vynášení Morany - ŠD
06.04.2017   Začátek plaveckého výcviku – MŠ + 3. a 4. třída
07.04.2017   Návštěva  svíčkárny RODAS v Olomouci - Koťata + Žabičky - MŠ
07.04.2017   Uklízíme Česko – Projektový den Za Horní Moštěnici krásnější  - ZŠ
08.04.2017   Vítání jara - vystoupení  Sluníček a 1.třídy ZŠ na obecní akci MŠ + ZŠ
11.a12.04.2017   Velikonoce s rodiči - Koťata – 11. 4. v 16.00 h.,Berušky – 11. 4. v 16.00 h., Sluníčka – 12. 4. v 15.30 h. -
12.04.2017   Přijímací zkoušky na čtyřletý obor – 9. třída ZŠ    
13.-17.04.2017   Velikonoční prázdniny ( MŠ 14. - 17. 4. ) 
18.04.2017   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí + konzultace s pedagogy od 16:00 do 17:30- ZŠ
24.-28.04.2017   Malé čarodějnice - projektový týden MŠ     
24.-28.04.2017   Sběr starého papíru – MŠ i ZŠ
26.04.2017   Jarní orientační běh – běh spojený s plněním úkolů - ŠD
28.04.2017   Dopravní soutěž - ZŠ


Proběhlo v měsíci březnu
Dne: 02. 03. 2017
01.03.2017   6. třída nanečisto - dopolední program pro žáky 5. tříd z okolních škol; odpolední den otevřených dveří pro rodiče do 16:00 - ZŠ
02.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
16.03.2017   Jarní stezka přírodou - ŠD
16.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
17.03.2017   Pohádky z ledničky - dopolední divadlo v MŠ 
18.03.2017   Josefovský ples - SRPŠ
21.03.2017   Vynášení Morany – Otevírání jara – dopolední akce
21.03.2017   Diagnostika předškoláka před vstupem do 1. třídy ZŠ, Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se školní psycholožkou a odbornou logopedkou, v 16:00 u Sluníček a Berušek
22.03.2017   Návštěva budoucích prvňáčků v 1.třídě ZŠ + MŠ
23.03.2017   Návštěva  svíčkárny RODAS v Olomouci“ Sluníčka + Berušky – MŠ
24.03.2017   Muzeum J.A.Komenského 4.A – Expozice archeologie a mineralogie - ZŠ
30.03.2017   Bruslení předškoláků – Zimní stadion Přerov -
31.03.2017   Noc s Andersenem - ZŠ + ŠD


index | 1-15 | následující | Celkem 21 článků

 

Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS