Novinky
18.04.2019: Dějepis
Staré řecké báje a pověsti ...více zde

18.04.2019: Skřítci obvilníci
18.04.2019: Zápis do 1. třídy
18.04.2019: Vynášení moreny
18.04.2019: Ukliďme si česko
15.04.2019: VAŘENÍ - DĚVČATA DUBEN
15.04.2019: VAŘENÍ - DĚVČATA BŘEZEN
11.04.2019: Mateřinky v pohybu
09.04.2019: Noc s Andersenem
09.04.2019: Divadlo Zlín
Dobrodružství hastrmana ...více zde
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 10. 04. 2019
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:
 
Žadatel Výsledek řízení Žadatel Výsledek řízení
1-2019 Udělen jednoletý odklad 14-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
2-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 15-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
3-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 16-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
4-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 17-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
5-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 18-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
6-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 19-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
7-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 20-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
8-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 21-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
9-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 22-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
10-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 23-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
11-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 24-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
12-2019 Zapsán/a do 1. ročníku 25-2019 Zapsán/a do 1. ročníku
13-2019 Neuzavřený zápis 26-2019 Zapsán/a do 1. ročníku

V Horní Moštěnici 10. 4. 2019                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ
 
Termín náhradního zápisu je 23. 4. 2019, 15.00 – 15.30 hodin v pavilonu 1. stupně.

 

Dne: 29. 03. 2019

>>>>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<<<<

PF 2019

Všeobecné obchodní podmínky účasti na zájezdech CK Zájezd
Odkaz ve formátu "PDF"
polsko
Info k pojištění, krytí a podmínky pojišťovny Union jsou ke stažení na www.ck-zajezd.cz/dokumenty.

Dne: 21. 03. 2019
02.04.2019   Ředitelské volno (celodenní odstávka elektřiny v obci - jídelna nevaří) pro MŠ, ŠD a ŠK
02.04.2019   Ukliďmě Česko – Za Horní Moštěnici krásnější – dopolední (do 11:25) akce
04.04.2019   Mateřinky v pohybu - prezentace mateřských škol v Městském domě v Přerově v 16:00 – Koťata
04.04.2019   Plavecký výcvik předškoláků a 3. a 4. třídy (do 13. 6.) – MŠ a ZŠ 
05.04.2019   Morena – tradiční vynášení Moreny – Veverky a Sovičky ŠD
09.04.2019   Zápis do 1. tříd 15:00 – 17:00 - ZŠ
09.04.2019   Zvířátka a odpadky - dopolední ekopohádka u Sluníček - 
10.04.2019   Travňáci – velikonoční tvoření – Veverky a Sovičky ŠD
11.04.2019   Na vlásku - prezentační pohádka studentek SPgŠ Přerov Sluníčka + Berušky
13.04.2019   Vítání jara  -vystoupení dětí v Kulturním domě v 15:00 – MŠ + ZŠ
do 15.04.2019   Čokoládová tretra – školní kolo
16.04.2019   Velikonoce s rodiči - 15.45 h. u Sluníček  
16.04.2019   Pedagogická porada za 3. čtvrteltí šk. roku 2018/19   
16.04.2019   Konzultace (16-17:30) pro rodiče žáků ZŠ   
17.04.2019   Velikonoční zajíček - veselé velikonoční odpoledne u Soviček a Veverek v ŠD  
18.-22.4.2019   Veliokonoční prázdniny  
23.04.2019   Naší přírodou – finálové kolo soutěže pro 2. st.  
23.04.2019   Slet čarodějnic – odpoledne plné kouzel u Soviček a Veverek v ŠD  
24.04.2019   Krokodýlek Olomouc - Sluníčka + Berušky  
26.04.2019   Čarodějnice – veselé sportovní odpoledne - Smajlíci – ŠD  
02.05.2019   Zápis do MŠ a Mikrojeslí  


Dne: 01. 03. 2019
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne: 27. 02. 2019
12.03.2019   Diagnostika předškoláka u Koťat s rodiči v 15.30 h. - MŠ
12.03.2019   Pásmo pohádek - divadlo u Sluníček - MŠ
13.03.2019   Exkurze do Muzea J.A Komenského v Přerově – IV.A  ZŠ
13.03.2019   Návštěva místní knihovny – Veverky a Sovičky ŠD
15.03.2019   Josefovský ples - SRPŠ
19.03.2019   Zeměpisný program  Vanuatu, Galapágy a Ekvádor pro 6. – 9. třídu
20.03.2019   Návštěva knihovny - měsíc knih – Smajlíci ŠD
21.03.2019   Jaro s rodiči u Berušek v 16:00 - MŠ
21.03.2019   Krajské kolo dějepisné soutěže - ZŠ
22.03.2019   Celostátní kolo soutěže Bible a my - ZŠ
22.03.2019   Matematický klokan - 2. st.
27.03.2019   Jarní stezka přírodou (dle počasí - možná změna) – Veverky a Smajlíci ŠD
27.03.2019   O pohár starosty obce Troubky - florbalový turnaj pro 1.st.
27.03.2019   Návštěva předškoláků z Koťat v 1.A a v 1.B - MŠ a ZŠ
28.03.2019   O pohár starosty obce Troubky - florbalový turnaj pro 2. st.
28.03.2019   Noc s Andersenem – ZŠ a ŠD
28.03.2019   Dobrodružství hastrmana Tartmana - divadelní představení pro 1. a 2. třídy ZŠ
25.-29.03.2019   Den učitelů – Parlament ZŠ


Dne: 28. 01. 2019
06.02.2019   Moudrá sova - vědomostní soutěž – Sovičky ŠD
06.02.2019   Soutěže ve společenských hrách – kostky, piškvorky – Smajlíci ŠD
06.02.2019   Olympiáda v AJ – okresní kolo pro I. kategorii ZŠ
13.02.2019   Puzzliáda – soutěž ve skládání puzzlí – Veverky ŠD
13.02.2019   6. třída nanečisto ( pro páťáky z okolních škol ) - ZŠ
13.02.2019   Olympiáda v AJ – okresní kolo pro II. kategorii ZŠ
15.02.2019   Réva – hudební pořad pro celou MŠ i ZŠ
15.02.2019   Okresní kolo Zeměpisné olympiády ZŠ
18.-24.02.2019   Jarní prázdniny
26.02.2019   Naší přírodou ( okrskové kolo přírodovědné soutěže ) ZŠ
27.02.2019   Karneval – ŠD                                                                                           


Dne: 20. 12. 2018
04. a 07.01.2019   Olympiáda  z ČJ – školní kolo pro 8. a 9. třídu -
08.01.2019   Pedagogická porada v MŠ
08.01.2019   Přírodovědný program Mám chytré tělo pro 3. – 9. ročník
09.01.2019   Pexesový machr – Smajlíci, Sovičky ŠD
15.01.2019   Třídní schůzky 16:00 v ZŠ
16.01.2019   Olympiáda v dějepise - okresní kolo ZŠ
16.01.2019   Zimní olympiáda - dopolední akce Sluníček a Koťat v MŠ
16.01.2019   Pexesový král – Veverky ŠD
22.01.2019   Pedagogická porada za 1. pololetí - ZŠ
22.01.2019   Šachový turnaj – ZŠ  
23.01.2019   Nejšikovnější skokan - Smajlíci ŠD 
23.01.2019   Odpoledne se Sluníčky – 15.45 h. s rodiči u Sluníček v
23.01.2019   Netradiční zimní olympiáda – Sovičky ŠD
24.01.2019   Sněhová královna – divadlo 3.-5. tř.
25.01.2019   Koukají na nás správně? - dopolední screeningové preventivní vyšetření zraku dětí v MŠ 
27.-31.01.2019   Lyžařský zájezd - 2.st.
28.01.2019   Olympiáda v ČJ – okresní kolo – ZŠ
30.01.2019   Z pohádky do pohádky – kvíz Veverky ŠD


Dne: 29. 11. 2018
02.12.2018   Rozsvěcení vánočního stromečku + jarmark, vystoupení 1. st. ZŠ
04.12.2018   Čertoviny - dopolední akce Sluníček a Berušek - MŠ
04.12.2018   Čertoviny s rodiči  - v 16.00 h. u Berušek - MŠ
05.12.2018   Mikuláš v ZŠ
05.12.2018   Čertoviny – pekelné odpoledne – Sovičky a Veverky ŠD
05.12.2018   Mikulášská nadílka – Smajlíci ŠD
06.12.2018   Projektový den Koťat a 9.třídy ZŠ – dopoledne v MŠ
11.12.2018   Vánoční dílničky s rodiči -   u Koťat v 16.00 h. - MŠ
12.12.2018   Česko zpívá koledy (společná akce všech oddělení ŠD)
13.12.2018   Kouzlení s klaunem  - MŠ
17.12.2018   Od čerta k Ježíškovi  zábavně vzdělávací program v kině Hvězda - MŠ
17.12.2018   Olympiáda v anglickém jazyce - ZŠ
18.12.2018   Od čerta k Ježíškovi - koncert Nováka v Přerově ve Hvězdě- 1. třídy ZŠ
19.12.2018   Možná přijde i Ježíšek – Sovičky a Veverky ŠD
19.12.2018   Vánoční dopolední tvoření – v MŠ Koťata + 1.třída ZŠ
19.12.2018   Povídky z jedné a druhé kapsy – divadelní představení ve Zlíně pro 2. st ZŠ
19.12.2018   Vánoce s rodiči -   u Sluníček v 15.45 h. - ZŠ
20.12.2018   Vánoční dopolední tvoření Sluníčka + Berušky - MŠ
20.12.2018   Vánoční nadílka – Smajlíci ŠD
20.12.2018   Úřad práce - Exkurze IX.A – ZŠ
20.12.2018   Křesťanské Vánoce – program pro VI.A a VII.A - ZŠ
20.12.2018   Olympiáda v dějepise - ZŠ
21.12.2018   Filmové představení - ZŠ


Dne: 13. 11. 2018
V týdnu od 22. do 26. 10. proběhl v naší škole opět sběr starého papíru. Celkem jsme nasbírali 24,5 tuny starého papíru. MŠ nasbírala něco přes 3 tuny a ZŠ přes 21 tun. Nejlepší třída byla opět IX.A a nejlepším sběračem Šimon Bruckmüller z téže třídy. Utržené peníze si třídy rozdělí do svých třídních fondů. Děkujeme.

V případě, že někdo nestihl starý papír dovézt, má možnost celoročně ve sběrně Tomeček na Kojetínské ulici v Přerově. Tam dostane lísteček, který žák donese svému třídnímu učiteli a množství odevzdaného papíru se mu bude počítat do následujícího období.
 
Pondělí 7:30 - 16:30
Úterý - Pátek 7:30 - 14:30
Sobota 7:30 - 12:00


Dne: 24. 10. 2018
01.11.2018   Hallooweenské odpoledne- všechny oddělení ŠD a Školní parlament
06.11.2018   Podzim u Koťat a 1. třídy – MŠ a ZŠ
07.11.2018   Stařenka Morava vypravuje – národopisný a hudební program pro 3. – 5. třídy - ZŠ
08.11.2018   Stařenka Morava vypravuje – národopisný a hudební program pro 1. – 2. třídy -
08.11.2018   Slavíci z Přerova – ZŠ
12.11.2018   Svatomartinské odpoledne – Sovičky ŠD
13.11.2018   Bolest jménem šikana – preventivní program pro VI.A – ZŠ
13.11.2018   Čtvrtletní porada + Konzultační odpoledne 16:00 - ZŠ
13.11.2018   Mít se spolu fajn - preventivní program pro VII.A – ZŠ
14.11.2018   Puzzliáda – Smajlíci – ŠD
14.11.2018   Veverčino království – přírodovědná soutěž - ŠD
14.11.2018   Den se Sluníčky – s rodiči 15:45 – MŠ
14.11.2018   Scholaris + exkurze na Střední škole gastronomie a služeb – IX.A  ZŠ
15.11.2018   Poruchy příjmu potravy - preventivní program pro IX.A – ZŠ
15.11.2018   Sex, AIDS a vztahy - preventivní program pro VIII.A – ZŠ
17.11.2018   Drakiáda - Sovičky a rodiče - ŠD
20.11.2018   Pedagogická porada MŠ
22.11.2018   Okresní kolo soutěže Bible a my - ZŠ
22.11.2018   Zdravé zuby – projektový den pro 1. st. ZŠ
23.11.2018   Pišquorky - oblastní kolo soutěže - ZŠ
24.11.2018   Kateřinský ples - SRPŠ
28.11.2018   Jak Uhlíř skoumal Svěrák – divadlo v Kině Hvězda v Přerově – Koťata a Berušky – MŠ
28.11.2018   Exkurze do Arcibiskupského paláce a Vlastivědného muzea v Olomouci 8. a 9. třídy ZŠ
28.11.2018   Advent začíná… -Sovičky ŠD
29.11.2018   Nekuřácký den pro 1. – 7. třídu ZŠ


Dne: 26. 09. 2018
03.10.2018   Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
04.10.2018   Drakiáda s rodiči u Berušek - MŠ
05.10.2018   Depistáž u předškoláků - MŠ
08.-12.10.2018   Výstava ovoce a zeleniny v ŠD
09.10.2018   Pedagogická porada MŠ 
09.10.2018   Seiferos – letové ukázky dravců a sov – MŠ i ZŠ
10.10.2018   Soví pečení  - pečení z podzimních darů přírody – Sovičky ŠD
11.10.2018   Dračí slet - Veverky a Smajlíci ŠD
22.-26.10.2018   Sběr papíru
22.10.2018   Barevný podzim v knihovně – Veverky a Smajlíci ŠD
22.10.2018   Vzdělávací a výukový program HZS pro VI. A – SVČ Atlas v Přerově - ZŠ
23.10.2018   Právní vědomí – preventivní program pro VIII.A - ZŠ
24.10.2018   Barevný podzim v knihovně – Sovičky ŠD
26.10.2018   Oslava výročí založení ČSR – ZŠ
29.-30.10.2018   Prázdniny - ZŠ + ŠD
31.10.2018   Ředitelské volno - ZŠ + ŠD


Dne: 30. 08. 2018
03.09.2018   Zahájení školního roku ( 7:45 před školou )
08.09.2018   Vystoupení žáků na Vítání občánků – II.A ZŠ
11.09.2018   Hry lesních zvířátek – pojďme se seznámit s novými kamarády ( Sovičky a Veverky ) – ŠD
11.09.2018   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách –16.00 h.
18.09.2018   Focení v 1. třídách – ZŠ
18.09.2018   Ježčí závody – závodivé a dovednostní hry v přírodě – Sovičky ŠD
18.09.2018   Třídní schůzky – 16:00 ZŠ
18.09.2018   Tvoření s Veverkou – (návštěva keramické dílny a podzimní tvoření) – ŠD
18.09.2018   Bezpečné chování – preventivní program pro II.A - ZŠ
19.09.2018   Bezpečné chování – preventivní program pro II.B - ZŠ
19.09.2018   Bezpečné chování doma i na ulici – preventivní program pro III.A - ZŠ
19.09.2018   Právní vědomí – preventivní program pro VIII.A - ZŠ
22.09.2018   Vystoupení žáků IV.A na Výstavě zahrádkářů - ZŠ
Vystoupení třídy Koťat na Výstavě zahrádkářů - MŠ
24.09.2018   Návštěva Výstavy ovoce a zeleniny, květin a zahrádkářských produktů - MŠ + 1. st.
26.09.2018   Bezpečná jízda na kole – preventivní program pro IV.A - ZŠ
25.09.2018   Co vědět v 15 letech – preventivní program pro IX.A
26.09.2018   Podzimní netradiční olympiáda – Smajlíci ŠD
24.-27.09.2018   Evropský den jazyků 26.9. – 2. st.
17.-27.09.2018   Běh o pohár ředitele školy – 2. st.