Novinky
15.06.2021: Robot
Informatika ...více zde

15.06.2021: Nová učebna
14.06.2021: Poznáváme svou obec
14.06.2021: Výroba butonů
14.06.2021: Pískové obrázky
14.06.2021: Výlet do ZOO
MŠ a Mikrojesle ...více zde

14.06.2021: Naší přírodou - výlet do Mionší
14.06.2021: KNIHOVNA
14.06.2021: KNIHOVNA
11.06.2021: Putování se skřítkem
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 10. 06. 2021
Vážení zákonní zástupci žáků I. stupně,
 
ZŠ Horní Moštěnice ve spolupráci s OÚ Horní Moštěnice a SRPŠ pořádá příměstský tábor. Jeho náplní bude procvičování učiva nenásilnou formou, sportovní a didaktické hry, závody a výlety. Součástí bude též autobusový zájezd do ZOO Lešná.
 
Termín:             1.- 2. 7. a 7.-9. 7. 2021 (trvání akce denně 8:00 – 16:00).
Cena:               500,- Kč. (Částka nezahrnuje úhradu oběda v GTH, přihlašuje si každý individuálně.)
Zahájení:          1. 7. 2021 v 8:00
Přihlášky:         k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních hodinách a v ŠD
Úhrada:            bezhotovostně na účet školy, VS je jméno žáka (1885169309/0800)
 
Zájemci budou přijímáni podle data přihlášky a to do naplnění kapacity. Podmínkou účasti žáka je potvrzení o prodělaném onemocnění Covid – 19 nebo platný PCR či antigenní test.
 
Libor Kubík

Dne: 28. 05. 2021
31.05.-03.06.2021   Sběr papíru
01.06.2021   Den dětí - ŠD
02.06.2021   Výlet do ZOO Lešná– MŠ + Mikrojesle
07.a 08.06.2021   Jóga se zvířátky – dopolední projektová akce Berušek - MŠ
07.06.2021   Sluníčka v Horní Moštěnice - dopolední projektová akce  – MŠ
07.06.2021   Knihovna - projektový den u Koťat - MŠ
08.06.2021   Práce s netradičními materiály/Pískové obrázky - Koťata - MŠ
10.06.2021   Poznáváme různá povolání - projektový den u Koťat - MŠ
15.06.2021   Pedagogická porada - MŠ  
17.06.2021   Fotografování tříd - MŠ + IV.B  
18.06.2021   Fotografování tříd - ZŠ  
23.06.2021   Stezka za pokladem - ŠD  
23.06.2021   Krtek a rytíř - dopolední projektová akce Sluníček - MŠ  
22.06.2021   Kamarádi - dopolední projektová akce u Sluníček - MŠ  
23.06.2021   Malý rybář - projektový den u Sluníček - MŠ  
24.06.2021   Rozlučková u Berušek – 16.00 h. s rodiči – MŠ  
24.06.2021   Závěrečná pedagogická porada - ZŠ  
28.06.2021   Leonardo - historické divadelní představení skupiny Pernštejni - ZŠ  
30.06.2021   Slavnostní rozdávání vysvědčení - ZŠ  


Dne: 20. 05. 2021
MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17.5.2021 bylo vydáno:

- Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24.5.2021, kterým se stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně.

- Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách s účinností od 24.5.2021. Tímto mimořádným opatřením:
1. je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací,
2. homogenita tříd a skupin není povinná,
3. jsou umožněny za určitých podmínek sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech,
4. v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud - povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest.
 
Rozvrhy jsou opět upraveny na konečně standardní výuku. Žáci je vidí ve Škole online. Výuka HV probíhá bez možnosti zpěvu.
 
V pondělí není z důvodu testování ŠD otevřena ráno.
 
Příchod dětí do školy - v pondělí od 7:15, v ostatní dny od 7:25 do 7:40.

Dne: 13. 05. 2021
Dle informací z MŠMT se naše škola nachází v týdnu od 17.5. ve stejném režimu jako v týdnu od 10.5.

Tzn. 1.st. se vzdělává jen prezenčně, testuje se jen v pondělí.
2. st. se vzdělává prezenčně rotačně. Ve škole budou přítomny třídy VI.A, VI.B a IX.A. Žáci jsou testováni v pondělí a čtvrtek.
Rozvrhy na příští týden vidí žáci ve Škole Online.

ŠD bude od úterý do pátku otevřena již od 6:30.  Po dobu trvání testování bude každé pondělí ŠD fungovat až po výuce. Do ŠD mohou docházet všechny přihlášeny děti (tedy i ze 4.třídy).

Dne: 12. 05. 2021
Vážení zákonní zástupci,
během hlavních prázdnin bude MŠ, se souhlasem zřizovatele, uzavřena v termínu  07. 07. – 24. 08. 2021.

Mgr. Libor Kubík

Dne: 06. 05. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 3. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních od 10.5.2021.
Z něj pro naši školu vyplývá:
- MŠ otevírá všechna oddělení bez povinnosti testování a nošení roušek.
- Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky 2.st. 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně, žáky 1. st. pouze 1x týdně. 
- K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které má škola k dispozici.
- V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
- Je umožňěna osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. i 2. stupně, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. V 19. týdnu (tj. od 10.5.) budou prezenčně vzdělávány třídy I.A, II.A, III.A, IV.B, VII.A, VII.B a VIII.A, ve 20. týdnu (tj. od 17.5.) III.B, IV.A, V.A, V.B, VI.A, VI.B, IX.A. Upravené rozvrhy uvidí žáci ve ŠkoleOnline v sobotu 8.5.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
- v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a zákonné zástupce naleznete testovani.edu.cz .
 
Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Škole byly dodány testy Singclean.

Testování probíhá pro 1. st. v pondělí a pro 2.st. v pondělí a čtvrtek od 7:15 do 7:40.  Testovací místnosti jsou viditelně označenyŽáci si neodkládají věci v šatnách a odchází ihned po příchodu do školy do testovací místnosti. Teprve po provedení testu a jeho negativním výsledku mohou odcházet do šaten a svých kmenových tříd, v případě pozitivního výsledku setrvají v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce.
 
ŠD bude nadále otevřena pro 1., 2. a 3. ročník. Ranní družina se ruší z důvodu zachování homogenity tříd.
 
Závodní stravování: Rodiče žáků ZŠ si obědy přihlašují individuálně. V tomto okamžiku jsou obědy školou odhlášeny. Děti z MŠ mají naopak stravu přihlášenou.
           

 

Dne: 29. 04. 2021
5.5.2021   Návštěva knihovny - Veverky ŠD
2.-16.5.2021   Zápis do MŠ a Mikrojeslí – distančně bez dětí
12.5.2021   Návštěva knihovny - Sovičky ŠD
12. a 19.5.2021   Sportovní odpoledne – Veverky ŠD
25.5.2021   Konzultační hodiny - distančně - ZŠ
26.5.2021   Putování se skřítkem - Sovičky
26.5.2021   Jarní stezka přírodou – Smajlíci
24.-28.4.2021   Poznáváme svou obec - dopolední projektové akce
26. a 27.5.2021   Jóga se zvířátky - projektové dopoledne u Berušek - MŠ
31.5.2021   Berušky v knihovně
31.5.-3.6.2021   Sběr papíru


Dne: 04. 04. 2021
01.-05.4.2021   Velikonoční prázdniny - ZŠ
06.-23.4.2021   Zápis do 1. ročníku ZŠ - distančně
13.4.2021   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí - ZŠ
13.-15.4.2021   Třídní schůzky - distančně - ZŠ
21.4.2021   Naší přírodou - finále přírodovědné soutěže - 2. st. ZŠ
22.4.2021   Den země - Veverky ŠD 
28.4.2021   Měsíc knih - přesunuto z března - Smajlíci ŠD
28.4.2021   Jarní stezka - Smajlíci ŠD
28.4.2021   Jarní závody - Sovičky ŠD
26.-30.4.2021   Projektové dopoledne Děti, pozor červená - MŠ
29.4.2021   Čarodějnické odpoledne - Veverky ŠD


Dne: 28. 02. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
- dětí v mateřské škole
- žáků 1. a 2. ročníku základní školy
 
Základní škola poskytuje těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem (po jarních prázdninách). Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
 
Ošetřovné: informace např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 
I nadále je povolena osobní přítomnost:
- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Úřední hodiny sekretariátu:
Po a St: 9:00 - 15:00 (kromě jarních prázdnin)

Obědy v GTH jsou dětem automaticky odhlášeny.

Dne: 29. 01. 2021
10.2.2021   Moudrá sova – Sovičky ŠD
12.2.2021   Srdíčkový den - Sovičky - ŠD
8. - 12.2.2021   Projektový týden Zdravé zuby - 1. a 2. třída
16.2.2021   Zimní olympiáda – Smajlíci ŠD
16.2.2021   Okresní kolo Zeměpisné olympiády - 2. st.
23.2.2021   Den otevřených dveří pro budoucí žáky 6. tříd
24.2.2021   Okresní kolo soutěže Naší přírodou - 2.st.
24.2.2021   Karneval – Sovičky ŠD
22.-26.02.2021   Karneval - ve všech odděleních MŠ


Dne: 04. 01. 2021
12.-13.1.2021   Třídní schůzky - distančně - ZŠ
13.1.2021   Kdo si hraje, nezlobí – Sovičky ŠD
13.1.2021   Puzzliáda – Veverky ŠD - ZRUŠENO  
14.1.2021   Okresní kolo dějepisné olympiády - ZŠ
20.1.2021   Pexesový machr – Smajlíci ŠD
25.1.2021   Zimní miniolympiáda – Veverky ŠD
26.1.2021   Okresní kolo Olympiády z ČJ  - ZŠ
26.1.2021   Klasifikační porada ZŠ
22.1.2021   Malý vědec – Sovičky ŠD
25.-29.1.2021   Zimní olympiáda – v jednotlivých třídách MŠ
25.-28.1.2021   Art Ateliér - Projektové dny v ŠD
29.1.2021   Pololetní prázdniny


Dne: 30. 11. 2020
07.-09.12.2020   Projektové dny Advent přichází - ŠD
03.a 07.12.2020   Školní kolo v dějepisné olympiádě
04.12.2020   Čertí hrátky – Sovičky a Veverky ŠD
04.12.2020   Mikulášská nadílka v MŠ
07.12.2020   Plavba po on-line moři - prevntivní program pro 4. třídy ZŠ
08.12.2020   Česko zpívá koledy trochu jinak - ŠD
08.12.2020   Pedagogická porada v MŠ
09.12.2020   Dopis Ježíškovi v MŠ
11.12.2020   Světová náboženství a sekty - preventivní program pro IX. A ZŠ
11.12.2020   Kult krásného těla - preventivní program pro VIII. A ZŠ
14.12.2020   Skrytá nebezpečí internetu - preventivní program pro 7. třídy ZŠ
15.12.2020   Říkat ano, říkat ne -  preventivní program pro 5. třídy ZŠ
17.12.2020   Vánoce přicházejí – ŠD
18.12.2020   Vánoční posezení – výroba svícnů - MŠ
21.12.2020-3.1.2021   Prázdniny


Dne: 29. 11. 2020
25.11.2020   Školní kolo Olympiády v ČJ


Dne: 30. 09. 2020
01,02.,12.10.2020   Jogínek – projektové dny v MŠ
02.10.2020   Depistáž u předškoláků – MŠ
06.-08.10.2020   Den plný her – projektové dny v ŠD
06.10.2020   Sreening zraku dětí – projektový den MŠ
06.10.2020   Drakiáda – Berušky MŠ  zrušeno
12.-14.10.2020   Zvířátka v lese – projektové dny v MŠ
9.10.2020   Jsme tým – projektový den pro 3. třídy ZŠ
12. a 13.10.2020   Bolest – nemoc jménem šikana – projektový den pro 6. třídy ZŠ 
15.10.2020   Říkat ano, říkat ne – projektový den v V.B - ZŠ zrušeno
15.10.2020   Světová náboženství a sekty – preventivní program pro 9. třídu ZŠ zrušeno
16.10.2020   Skřítek Podzimníček – Sovičky ŠD zrušeno
19.10.2020   Plavba po on-line moři – projektový den pro 4. třídy ZŠ zrušeno
19.,20.10.2020   Podzim v knihovně – Veverky a Sovičky – ŠD zrušeno
20.10.2020   Skrytá nebezpečí internetu – preventivní program pro 7. třídy ZŠ zrušeno
22.10.2020   Malý zahradník – MŠ
21.10.2020   Podzimní olympiáda - Smajlíci - ŠD zrušeno
22.10.2020   Kult krásného těla – preventivní program pro 8. třídu ZŠ zrušeno
19.-23.10.2020   Sběr papíru - MŠ i ZŠ zrušeno
22.10.2020   Říkat ano, říkat ne – projektový den v V.B - ZŠ zrušeno
26. - 30.10.2020   Podzimní prázdniny


Dne: 21. 09. 2020
Vážení zákonní zástupci, žáci,

sběr starého papíru se bude na naší škole konat až v příhodnější době. Pokud Vám papír doma překáží, můžete ho odvézt do sběrny na Kojetínské ulici. Nicméně musí být vytřízen od kartonu. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy vytrhané z vazeb.  Vše může být uloženo v kartonových krabicích, ale karton jako takový sběrna nevykupuje. V tomto případě nám sběrna zaplatí 1 Kč za kg vytřízeného papíru, v případě školního sběru na podzim to bude jen polovina. Více informací na www.suroviny-prerov.cz . Otvírací doba. v pondělí 7:30-17:00, ostatní dny do 15:00, v sobotu do 12:00.

Pomerančová a citronová kůra se sbírá dál, můžete odevzdávat podepsané a zvážené na sekretariátu školy. 

Stejný systém platí i pro baterie.

Plastová víčka taktéž sbíráme dále.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte třídit odpad. 

index | 1-15 | následující | Celkem 17 článků