Novinky
08.11.2020: Malý zahradník
Sluníčka ...více zde

05.11.2020: Zvířátka v lese
29.10.2020: Jogínci -MŠ
22.10.2020: Jak na ošetřovné
14.10.2020: Bolest jménem šikana - 6. třídy
14.10.2020: Jsme tým
09.10.2020: O pohár ředitele školy
09.10.2020: Sběr kůry
09.10.2020: Den plný her
09.10.2020: Veverčí závody
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 30. 11. 2020
bude upřesněno   Projektový den Advent přichází - ŠD  
03.a 04.12.2020   Školní kolo v dějepisné olympiádě  
04.12.2020   Čertí hrátky – Sovičky a Veverky ŠD  
04.12.2020   Mikulášská nadílka v MŠ  
08.12.2020   Pedagogická porada v MŠ  
09.12.2020   Dopis Ježíškovi v MŠ  
9.12.2020   Česko zpívá koledy trochu jinak - ŠD  
17.12.2020   Vánoce přicházejí – ŠD  
18.12.2020   Vánoční posezení – výroba svícnů - MŠ  
22.12.2020-snad   Pohádkové divadelní představení pro děti – MŠ + 1. st. ZŠ  
23.12.2020   Prázdniny  
       


Dne: 30. 11. 2020
Se souhlasem zřizovatele, bude úplata za ŠD za dobu, kdy byla škola z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřena, převedena do druhého pololetí. Platba na druhé pololetí za ŠD se o tuto částku poníží.  U žáků 1. a 2. třídy je tato částka 150,- u žáků 3., 4. a 5. třídy je to 210,- korun.
 
Prosíme zákonné zástupce, kteří ještě nezaplatili ŠD za první pololetí, aby tak učinili  co nejdříve.
 
Zákonným zástupcům, kteří uhradili úplatu za cely rok, bude částka vrácena na účet.
 
Mgr. Libor Kubík
Horní Moštěnice 1. 12. 2020
Ć. j.: 479/3.2.5/2020ZŚHM

Dne: 29. 11. 2020
25.11.2020   Školní kolo Olympiády v ČJ


Dne: 25. 11. 2020
Vážení zákonní zástupci, 
na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření a v souvislosti se snížením epidemického rizika se upravuje organizace výuky a provoz naší školy od 30. 11. 2020 následujícím způsobem:
 
Prezenční vzdělávání pro 1. a 2. třídu začalo 18. 11. 2020 a nadále se nemění.

3., 4., 5. a 9. třídy začínají s prezenčním vzděláváním 30. 11. 2020 dle upraveného rozvrhu na Škole OnLine. 

Ostatní třídy 2. st. se budou v prezenčním vzdělávání po týdnu střídat, od 30. 11. (a dále každý lichý týden) začínají 7. třídy a 7. 12. (a každý sudý týden) je střídají 6. a 8. třídy. Všechny třídy mají mírně upravený rozvrh, který je přístupný na Škole OnLine. V týdnech, kdy nejsou některé třídy 2. st. přítomny prezenčně, mají on-line hodiny dle Kalendáře v MicrosoftTeams. Ostatní hodiny, které vidí v rozvrhu na Škole Online, mohou probíhat pouze písemnou formou zadáváním úkolů či zasíláním zápisů. 

Při výuce i o přestávkách jsou povinné roušky. Vhodné je mít v aktovce roušku náhradní.

Ve škole budeme často větrat a děti můžou chodit na procházky či absolvovat venkovní vyučování. Prosíme tedy o patřičné odívání.

SPP, intervence, doučování i Kluby cizích jazyků a deskových her budou probíhat, ač možná v jiných časech, než tomu bylo v září. Výuka nepovinného předmět náboženství bude zahájena 7. 1. 2021.

Obědy jsou dětem ze tříd, které mají prezenční vzdělávání, automaticky přihlášeny. Nechcete-li se stravovat v GTH, vyřiďte si odhlášku. Na oběd mají nadále nárok i děti vzdělávané distančně, ale obědy si musí sami přihlásit, oběd je pak pouze odebrán v čase 11:00 – 11:30, není možno se stravovat v jídelně s ostatními dětmi.

Školní družina má standardní režim.

Na "živé" žáky se těší
pedagogický sbor
 

Dne: 09. 10. 2020
Vážení nájemci,
upozorňuji Vás, že v souladu s vládním nařízením, bude tělocvična ZŠ a MŠ Horní Moštěnice od 9. 10. 2020 do 1. 11. 2020 uzavřena.
Děkuji za pochopení.
Libor Kubík

Dne: 30. 09. 2020
01,02.,12.10.2020   Jogínek – projektové dny v MŠ
02.10.2020   Depistáž u předškoláků – MŠ
06.-08.10.2020   Den plný her – projektové dny v ŠD
06.10.2020   Sreening zraku dětí – projektový den MŠ
06.10.2020   Drakiáda – Berušky MŠ  zrušeno
12.-14.10.2020   Zvířátka v lese – projektové dny v MŠ
9.10.2020   Jsme tým – projektový den pro 3. třídy ZŠ
12. a 13.10.2020   Bolest – nemoc jménem šikana – projektový den pro 6. třídy ZŠ 
15.10.2020   Říkat ano, říkat ne – projektový den v V.B - ZŠ zrušeno
15.10.2020   Světová náboženství a sekty – preventivní program pro 9. třídu ZŠ zrušeno
16.10.2020   Skřítek Podzimníček – Sovičky ŠD zrušeno
19.10.2020   Plavba po on-line moři – projektový den pro 4. třídy ZŠ zrušeno
19.,20.10.2020   Podzim v knihovně – Veverky a Sovičky – ŠD zrušeno
20.10.2020   Skrytá nebezpečí internetu – preventivní program pro 7. třídy ZŠ zrušeno
22.10.2020   Malý zahradník – MŠ
21.10.2020   Podzimní olympiáda - Smajlíci - ŠD zrušeno
22.10.2020   Kult krásného těla – preventivní program pro 8. třídu ZŠ zrušeno
19.-23.10.2020   Sběr papíru - MŠ i ZŠ zrušeno
22.10.2020   Říkat ano, říkat ne – projektový den v V.B - ZŠ zrušeno
26. - 30.10.2020   Podzimní prázdniny


Dne: 21. 09. 2020
Vážení zákonní zástupci, žáci,

sběr starého papíru se bude na naší škole konat až v příhodnější době. Pokud Vám papír doma překáží, můžete ho odvézt do sběrny na Kojetínské ulici. Nicméně musí být vytřízen od kartonu. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy vytrhané z vazeb.  Vše může být uloženo v kartonových krabicích, ale karton jako takový sběrna nevykupuje. V tomto případě nám sběrna zaplatí 1 Kč za kg vytřízeného papíru, v případě školního sběru na podzim to bude jen polovina. Více informací na www.suroviny-prerov.cz . Otvírací doba. v pondělí 7:30-17:00, ostatní dny do 15:00, v sobotu do 12:00.

Pomerančová a citronová kůra se sbírá dál, můžete odevzdávat podepsané a zvážené na sekretariátu školy. 

Stejný systém platí i pro baterie.

Plastová víčka taktéž sbíráme dále.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte třídit odpad. 

Dne: 14. 09. 2020
08.09.2020   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách 
08.09.2020   Dopolední tematická výstava Salix – Den zemědělství - MŠ
09.09.2020   Zahájení školního roku v ZŠ a ŠD
11.09.2020   Dopravní výchova – V.A ZŠ
15.09.2020   Výlet do ZOO Lešná – ŠD
16.09.2020   Olympijský běh - ZŠ
16.09.2020   Soví sportování – Sovičky ŠD
18.09.2020   Focení prvňáčků – ZŠ
18.09.2020   Plody podzimu – Veverky ŠD
18.09.2020   Podzim přichází – Smajlíci ŠD
21.09.2020   Dopravní výchova – V.B ZŠ
22.09.2020   Historická Olomouc – projektový den pro VIII.A – ZŠ
23.09.2020   Cesta poznání – Sovičky - ŠD
30.09.2020   Veverčí závody – Veverky ŠD
16. - 30.09.2020   Běh o pohár ředitele školy – 2. st.
30.09.2020   Kytičkový den - ZŠ


Dne: 21. 03. 2020
Správce Základní a Mateřské školy Horní Moštěnice, příspěvkové organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.
Celý dokument o ochraně osobních údajů naleznete níže v odkazu:

Prohlášení o ochraně osobních údajů