Novinky
08.11.2019: Anglické divadlo
07.11.2019: Světová náboženství, sekty
07.11.2019: Sex, AIDS a vztahy
07.11.2019: Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
07.11.2019: Umění říkat ano a ne
07.11.2019: Skrytá nebezpečí internetu
07.11.2019: V.A Výtvarná a pracovní výchova
07.11.2019: Bolest jménem šikana
04.11.2019: Vítání občánků
04.11.2019: Závislosti on-line
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 29. 10. 2019
01.11.2019   Hallowenská discotéka  - ŠK a  Veverky, Sovičky ŠD
01.11.2019   Školní kolo soutěže Bible a my – ZŠ
01.11.2019   Pedagogická porada za 1. čtvrtletí školního roku – MŠ i ZŠ
04.11.2019   Dopravní výchova Atlas Přerov VI.A – ZŠ
05.11.2019   Divadlo v angličtině Lazy Goat – 4. a 5. třídy  
05.11.2019   Konzultace rodičů s pedagogy 16:00 - 17:00 –  
05.11.2019   Světová náboženství a sekty - Preventivní program ACET ČR pro 9. třídu  
05.11.2019   Sex, AIDS a vztahy - Preventivní program ACET ČR pro 8. třídu  
06.11.2019   Strašidelná školka - dopolední projektová akce dětí – MŠ  
07.11.2019   Slavíci z Přerova - ZŠ  
11.11.2019   Martin u Soviček – ŠD  
11.11.2019   Dopravní výchova Atlas Přerov VI.B – ZŠ  
13.11.2019   Návštěva knihovny - ŠK  
13.11.2019   Sluníčkové odpoledne - u Sluníček s rodiči, 16.00 h. –  
13.11.2019   Podzim v knihovně – Veverky ŠD + ŠK  
20.11.2019   Scholaris + Exkurze za SŠ gastronomie a služeb – IX.A ZŠ  
21.11.2019   Dýňové vaření – ŠK  
18.-21.11.2019   Turnaj v piškovrkách – Smajlíci ŠD  
22.11.2019   Školní kolo Olympiády z dějepisu - ZŠ  
23.11.2019   Kateřinský bál v černobílé - SRPŠ   
27.11.2019   Advent přichází – Sovičky ŠD  
27.11.2019   Zeměpisný program Galapágy  - pro 6. a 7. třídu  
27.11.2019   Zeměpisný program Tam na východě  - pro 8. a 9. třídu  
bude upřesněno   Školní kolo přírodovědné soutěže Naší přírodou - ZŠ  
bude upřesněno   Školní kolo Olympiády z českého jazyka - ZŠ  


Dne: 01. 10. 2019
01.10.2019   Bezpečné chování, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, II.B 
01.10.2019   Přespolní běh Všechovice – 2. st. ZŠ
01.10.2019   Vitamínový den – ochutnávka Ovoce do škol ZŠ
02.10.2019   Bezpečná jízda na kole, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, IV.B 
16.10.2019   Drakiáda s rodiči u Berušek 16.00 h. MŠ
31.9.-01.10.2019   Kamarádi online - Projektový den pro 2. a 3. třídy - 
02.10.2019   Právní vědomí - Preventivní přednáška PČR Přerov VIII.A – ZŠ
02.10.2019   YouTube a YouTubering – Projektový den pro IV.A  - ZŠ
02.10.2019   Olympiáda – Smajlíci ŠD
02.10.2019   YouTube a YouTubering – Projektový den pro 4. – 5. třídy – 
03.10.2019   Kyberšikana - Projektový den pro VI.B – ZŠ
03.10.2019   Podzimní tvoření Koťat a žáků 1.třídy  - ZŠ  a MŠ
04.10.2019   Závislosti online - Projektový den pro VIII.A – 
04.10.2019   Depistáž u předškoláků  8.00 h. u Koťat  - MŠ
04.10.2019   Přátelské utkání ve florbale se ZŠ Kokory – 2. st. ZŠ
05.10.2019   Vystoupení žáků školy na Vítání občánků v Horní Moštěnice
08.10.2019   Bezpečně doma i na ulici Preventivní přednáška PČR Přerov - 3. třídy ZŠ
09.10.2019   Soví podzim v knihovně – Sovičky ŠD
10.10.2019   Veverčin podzimní sběr - Veverky ŠD
11.10.2019   Podzimní příroda – vycházky do okolí, sběr z přírodnin, netradiční fotografie ŠK
15.10.2019   Bolest jménem šikana - Preventivní program pro 6. třídy ZŠ
16.10.2019   Barevný podzim v knihovně – Smajlíci ŠD
17.10.2019   Říkat ano, říkat ne - Preventivní program pro V.A 
17.10.2019   Skrytá nebezpečí internetu - Preventivní program pro VII.A ZŠ
19.10.2019   Podzim přichází – Veverky, Sovičky ŠD
22.10.2019   Krejčík Honza  divadlo v 
21.-31.10.2019   Podzimní výstava – Smajlíci ŠD
21.-25.10.2019   Sběr papíru (tentokrát zvlášt kartony a zvlášť ostatní sběr) - všichni
23.10.2019   Malované na skle – divadelní představení ve Zlíně pro 2. st. ZŠ 
25.10.2019   Soutěž o nejdelší housenku z přírodnin ŠK
26.-30.10.2019   Podzimní prázdniny - ZŠ + ŠK + ŠD
31.10.2019   Halloween – školní parlament ZŠ


Dne: 18. 09. 2019
1946_Londýn, Brighton 5 dní  5 600,-Kč/os.
( Přihláška je závazná )
1. záloha 3000,-Kč do 15.10.
Doplatek 2600,-Kč musí být připsán na našem účtu do 25.11.2019.

Platby posílejte na účet školy 1885169309/0800   
(v poznámce: Zájezd do Anglie+ jméno a příjmení žáka+třída)1. den  odjezd v dopoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii
 
2. den   v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Návštěva Londýna – přesun hromadnou dopravou (kombinace lanovky a vlaku, popř. metrem) do centra metropole. Zastávka u pevnosti Tower of London a slavného zvedacího mostu Tower Bridge, procházka kolem Památníku Velkého požáru Londýna The Monument k nejslavnější stavbě významného architekta 17. století Sira Christophera Wrena St. Paul´s Cathedral. Dále přes Millenium Bridge ke Galerii moderního umění Tate Modern a k replice slavného shakespearovského divadla The Globe. 20:00 setkání s rodinami v Londýně, večeře
 
3. den celodenní návštěva známého přímořského města Brighton – procházka po pobřeží, návštěva zábavného mola Palace Pier, prohlídka města, jehož hlavními lákadly jsou extravagantní královský palác Royal Pavilion, Sea Life Centre, 162 m vysoká vyhlídková věž British Airways i360.  Procházka uličkami The Lanes. Po dohodě možné nákupy. 20:00 setkání s rodinami v Londýně, večeře
                                                              
4. den  7:00 odjezd na celodenní prohlídku Londýna – přesun hromadnou dopravou (kombinace lanovky a vlaku, popř. metrem) do centra metropole. Procházka od 135 m vysokého vyhlídkového kola London Eye kolem sídla britského parlamentu Houses of Parliament, místa korunovace britských panovníků Westminster Abbey a přes nejvýznamnější londýnské náměstí Trafalgar Square k oficiálnímu královskému sídlu Buckingham Palace. V odpoledních hodinách možnost nákupů na Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford Street. Večer přejezd do přístavu Folkstone, Eurotunelem do Calais, noční průjezd Evropou.
 
5. den zpáteční cesta, příjezd v odpoledních hodinách
 
V CENĚ:
- doprava zájezdovým autobusem, doprava Calais-Dover a zpět
- 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře)
- ubytování po 2-5 studentech v jedné rodině,
- průvodce CK (tzv. group leader) po celou dobu pobytu i cesty,
- cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu),
- pojištění CK proti úpadku.
 
V ceně není zahrnuto vstupné do objektů a lístky na MHD v Londýně

Dne: 28. 08. 2019
02.09.2019   Zahájení školního roku ( 7:45 před školou ) - ZŠ, MŠ i ŠD (otevřena pouze do 12:00)
03.09.2019   Zkrácený rozvrh (I.A – 2 hodiny, 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 hodin) - 
10.09.2019   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách MŠ –16.00 h.
16. - 17.09.2019   Poznávací zájezd do Polska  7. - 9. tř.
17.09.2019   Třídní schůzky – 16:00
18.09.2019   Focení v 1. třídách – ZŠ
18.09.2019   Podzimní závody ( společná akce Soviček a Veverek ) - ŠD
18.09.2019   Závod O pohár primátora města Přerova
23.09.2019   Bezpečné chování, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, II.A ZŠ
25.09.2019   Bezpečná jízda na kole, Preventivní přednáška a beseda Městské policie Přerov, IV.A
16.-27.09.2019   Běh o pohár ředitele školy – 2. st. ZŠ
23.-27.09.2019   Evropský den jazyků 26.9. – 2. st. 
26.09.2019   Drakiáda - ŠK
30.09.2019   Co vědět v 15 letech, Preventivní přednáška a beseda Městské policie - IX.A ZŠ
30.09.2019   Výstava 30 měst Paměti národa v Přerově - IX.A